Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

MÁV M61 diesel engine (1963)

MÁV M61 diesel engine (1963)

The legendary M61 class locomotives of the Hungarian State Railways were manufactured by Nohab.

Công nghệ

Từ khoá

đầu máy diesel, Nohab, đầu máy, đường sắt, xe lửa, MAV, điều hành đầu máy, động cơ diesel, cabin tài xế, bogie, phòng máy, quạt làm mát, cần điều khiển bướm ga, máy phát điện, động cơ kéo, động cơ đẩy, động cơ nhiệt, đòn bẩy đảo chiều, vận chuyển, Công nghệ

Các mục liên quan

Động cơ diesel

Kĩ sư người Đức Rudolf Diesel đã sáng chế ra động cơ diesel vào năm 1893.

Stephenson’s Rocket (1829)

The English engineer George Stephenson’s locomotive was built for a competition of locomotives in 1829.

BR Standard Class 3 2-6-2T steam locomotive

A type of steam locomotives used by British Railways were manufactured in the 1950s.

MAV V40 (Kando locomotive, 1932)

The first Hungarian-made locomotive powered directly from the national electricity network without complicated transformations.

Tàu đệm từ

Một trong những phương tiện vận chuyển tân tiến nhất là tàu đệm từ, nó có thể đạt được vận tốc trên 400 km/h.

TGV POS train

The train operates between Paris and southern Germany, its cruise speed is 320 km/h.

The Channel Tunnel

The Channel Tunnel is a 50.5 km long railway tunnel between the United Kingdom and France, beneath the English Channel.

Added to your cart.