Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Lực nâng khí động học

Lực nâng khí động học

Do cánh máy bay có hình dạng không đối xứng, lực nâng được tạo ra khi bay ở tốc độ cao.

Vật lý

Từ khoá

nâng lên, nguyên lý của Bernoulli, lưu lượng, khí động lực học, hàng không, máy bay, kéo, đẩy, Lực hấp dẫn, áp suất không khí, canh, cánh máy bay, aerofoil, áp suất chênh lệch, lực, cơ khí, động lực, không khí, không đối xứng, vật lý học

Các mục liên quan

AH-64 Apache (USA, 1975)

The Apache attack helicopter, named after an American Indian tribe, was developed for the United States Army.

Các định luật của Newton về chyển động

Video mô phỏng này cho thấy ba định luật về chuyển động của nhà bác học Isaac Newton, đặt nền tảng cho cơ học cổ điển.

Emergency landing in the Sahara (Little Prince)

The emergency landing of the pilot appears in the frame story of Antoine de Saint-Exupéry´s most famous novel, The Little Prince.

Khinh khí cầu

Khinh khí cầu là tàu bay gắn khí cầu được nâng lên bởi khí nóng.

Các Loại Lực

Hình ảnh mô phỏng các loại lực tác dụng lên xe gắn bánh và xe gắn máng trượt.

Added to your cart.