Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Long-tailed mayfly

Long-tailed mayfly

Larvae of this type of mayflies spend the first three years of their lives in water, their adult lives last for only one day which they use for mating.

Sinh học

Từ khoá

ruồi đuôi dài, Tisza, tràn ngập, con ruồi, vòng đời, trứng, ấu trùng, hình ảnh, biến đổi, nhai, giao phối, nữ thần, vùng phụ, động vật, động vật chân đốt, côn trùng, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Sự sinh sản và phát triển của côn trùng

Dựa vào vòng đời, côn trùng được chia thành ba loại: côn trùng không biến thái, biến thái không hoàn toàn hoặc biến thái hoàn toàn.

Cockchafer (Maybug)

The cockchafer (or maybug) is a widespread bug in Europe. Its larvae, known as chafer grubs are considered a pest.

Ếch châu Âu

Video mô phỏng này mô tả giải phẫu học của động vật lưỡng cư thông qua ví dụ về một loài ếch phổ biến.

Bọ cánh cứng

Lấy bọ cánh cứng làm hình mẫu, bài giảng sẽ trình bày về cách hệ cơ của côn trùng hoạt động, cách chúng bay và sinh sản.

Bướm trắng lớn

Bướm trắng lớn là một loài bướm phổ biến mà thông qua nó chúng ta mô tả được giải phẫu của loài bướm.

Diversity of light-detecting organs

Several analogous types of eyes have developed independently through convergent evolution.

European honeybee

Honeybees produce a sweet and nutritious substance, honey.

Southern wood ant

An ant colony consist of a queen, male ants and workers.

European garden spider

This animation demonstrates the anatomy of spiders through the example of a common European species.

Mexican redknee tarantula

One of the best known species of spiders, often kept as pets. Its bite is not fatal for humans.

Spider silk, spider web

While the density of spider silk is less than that of nylon filaments, its tensile strength is greater than that of steel.

Tôm hùm đất Châu Âu

Một loài tôm hùm nước ngọt lớn sống phổ biến ở Châu Âu.

Bọt biển

Là nhóm động vật cổ xưa nhất, bọt biển sống dưới nước, không có mô thực và không có cấu trúc cơ thể đối xứng.

Con sứa

Sứa là loài động vật biển sống trôi nổi thuộc ngành cổ xưa nhất của phân giới Eumetazoans là Ruột khoang.

Roman snail

A widespread snail species, also popular as food.

Sán lông

Một trong những loại giun dẹp phổ biến nhất.

Added to your cart.