Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Liên kết cộng hóa trị trong phân tử benzen

Liên kết cộng hóa trị trong phân tử benzen

Trong benzen có các liên kết sigma và liên kết pi định vị giữa các nguyên tử cacbon.

Hoá học

Từ khoá

benzen, phân tử benzen, hydrocarbon thơm, đấu trường, liên kết đơn, nhiều trái phiếu, liên kết được định vị, liên kết, quỹ đạo electron, trái phiếu, liên kết π, liên kết cộng hóa trị, vòng thơm, Kekulé, than đá, hóa phân tử, hydrocarbon, hóa học, hóa học hữu cơ

Các mục liên quan

Benzen (C₆H₆)

Benzen là hydrocacbon thơm đơn giản nhất.

Cấu hình electron của canxi

Hình ảnh này hiển thị cấu hình electron của nguyên tử canxi.

Cấu trúc phân tử Nitơ

Hình ảnh này mô tả cấu trúc phân tử nitơ với một liên kết sigma và hai liên kết pi giữa hai nguyên tử.

Anilin (C₆H₅NH₂)

Amin thơm đơn giản nhất. Tên khoa học của nó là phenylamin.

Axit benzoic (C₆H₅COOH)

Là dạng axit cacboxylic thơm đơn giản nhất.

Phenol (C₆H₅OH)

Hợp chất đơn giản nhất trong số các hợp chất hiđroxy thơm.

Các hạt cơ bản

Vật chất được tạo thành từ các quark và lepton, trong khi các tương tác được thực hiện bởi các boson.

Canxi cacbonat (CaCO₃)

Đá vôi là một vật liệu được sử dụng một cách rộng rãi và đa dạng.

Naphtalen (C₁₀H₈)

Hiđrocacbon thơm đa vòng đơn giản nhất.

Pyridin (C₅H₅N)

Một hợp chất hữu cơ dị vòng cơ bản. Là một chất lỏng không màu, có mùi hăng, và độc hại.

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

A heterocyclic organic compound, its derivatives are thymine, cytosine and uracil.

Sự hình thành phân tử hidro

Hai nguyên tử hidro trong phân tử hidro liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị.

Sự phát triển của thuyết mô hình nguyên tử

Các giai đoạn chính trong của lịch sử lý thuyết và quan điểm về cấu trúc của nguyên tử.

Stiren (vinyl benzen) (C₈H₈)

Một chất lỏng không màu có mùi tương tự như benzen. Là monome của polistiren.

Bài tập phân tử I (Liên kết hóa học)

Một bài tập về các loại liên kết hóa học khác nhau.

Added to your cart.