Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Lịch sử di cư của con người

Lịch sử di cư của con người

Di cư với dân số lớn đã bắt đầu từ thời Cổ đại.

Lịch sử

Từ khoá

xã hội, đia lý của con người, dân số, tỷ lệ tăng dân số, di cư, nhập cư, kivándorlás, modern age, cổ xưa, tiền sử, Tuổi trung niên, lịch sử hiện đại, nhân loại, giải quyết, Phân phối, khám phá, Đang chuyển hàng, , gyarmatok, nô lệ, slavery, buôn người, buôn bán, thuộc địa, Chiến tranh Thế giới II, trao đổi dân số, Trái đất, Quả địa cầu, quốc gia, countries, biên giới, Israel, Palestine, Châu Âu, Ấn Độ, Pakistan, Hoa Kỳ, Châu phi, Châu Á, Atlanti-óceán, Người tinh khôn, người Mỹ gốc Phi, người di cư, lịch sử

Các mục liên quan

Colonisation and decolonisation

The colonising powers´ colours were wiped off the map by the nations fighting to regain their independence.

European colonisation of the Americas (up to 1763)

Several European countries joined the conquest of the New World, making America a colourful continent.

Những cuộc phát kiến địa lí (thế kỷ 15–17)

Những cuộc phát kiến địa lí huyền thoại vào đầu thời kỳ Hiện đại không chỉ lập lại bản đồ mà còn có những tác động thật sự đa dạng.

Refugees and migrants

This animation presents the current refugee crisis from various points of view.

Sự trãi rộng của Người Tinh Khôn trên Trái đất.

"Người tinh khôn" có nguồn gốc từ Châu Phi và phân tán ra hầu khắp các châu lục.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Đồn điền miền Nam cùng với nô lệ (Hoa Kỳ, thế kỷ 19)

Trước Nội chiến Hoa Kỳ, việc sử dụng nô lệ tại các đồn điền diễn ra phổ biến ở các bang miền Nam.

American bison

The American bison is the largest land animal in North America.

Các hiệp hội chính trị và kinh tế

Vài hiệp hội chính trị và kinh tế đã được hình thành giữa các quốc gia trong vài thập kỷ qua.

Các quốc gia châu Âu

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Âu thông qua các bài học ở ba mức độ khó khác nhau.

Forms of government and official state languages

The animation shows the forms of government and official languages of the world´s countries.

Jamestown (17th century)

Jamestown, founded in 1607, was the first permanent English settlement on the east coast of North America.

Provinces and settlements of Ancient Rome

This animation presents the history of Ancient Rome throughout the centuries.

The Battle of the Catalaunian Plains (451)

The Roman army, led by Flavius Aetius, stopped the Hun invasion led by king Attila

Conquistador (16th century)

Spanish conquerors owed their success to their armour and firearms.

Germanic warrior (4th century)

Dreaded Germanic warriors spreading out from Northern Europe towards the south also threatened the Roman Empire.

Polynesian catamaran

Polynesians travelled huge distances with their specially designed boats.

Sailing ships

Schooners, first built in the Netherlands in the 17th century, were mainly used as merchant ships.

Santa Maria (15th century)

Christopher Columbus' three-masted carrack, the Santa Maria was the flagship of his first, landmark voyage.

The Statue of Liberty (New York)

The statue was donated by the French to the USA for the centenary of gaining independence.

Châu lục và đại dương

Các vùng đất khô ráo trên bề mặt Trái Đất được chia thành các châu lục được ngăn cách bởi các đại dương.

Added to your cart.