Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Legendary medieval empires

Legendary medieval empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Lịch sử

Từ khoá

Byzantium, A Rập, Frankish, Mông Cổ, Đế chế La Mã thần thánh, Ottoman, Justinianus, Charlemagne, Al-Mansur, Constantinople, Baghdad, Kufa, Aachen, Karakoram, Regensburg, Frankfurt am Main, Prague, đế chế, Trái đất, sự chinh phục, caliph, cái thước, thủ đô, đấu sĩ, bản đồ, bản đồ trống, kiến thức bản đồ, Quả địa cầu, countries, biên giới, Tuổi trung niên

Các mục liên quan

Arab Caliph (7th century)

Caliphs, considered successors of the Prophet Muhammad, were the most important religious leaders of Islam.

Chiến binh Ả Rập (thế kỷ thứ 6)

Những vũ khí quan trọng nhất của các chiến binh Ả Rập thời trung cổ là cung và kiếm.

Mongol Khan (13th century)

The ruler of the vast Mongol Empire was the Khan.

Mongol warrior (13th century)

The dreaded warriors of the Mongol Empire helped to make it one of the largest empires in history.

Palace of Charlemagne (Aachen 9th century)

The palace of Charlemagne was not only the centre of his empire, but also a centre of culture.

Byzantine Emperor (6th century)

The Byzantine Emperor was the head of the Byzantine Empire, the direct continuation of the Roman Empire.

Kaaba (Makkah)

Located in the Grand Mosque of Makkah, the Kaaba shrine is the most sacred site of Islam.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Legendary buildings

A selection of legendary buildings from the history of civilisation.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

The Alhambra in the 16th century (Spain)

The name of this magnificent palace complex originates in Arabic and means 'the red one'.

The Black Death (Europe, 1347–1353)

The bacterial disease known as the bubonic plague is one of the deadliest infectious diseases in the history of mankind.

The Forbidden City (Beijing, 17th century)

The Forbidden City is one of the most magnificent and mysterious monuments of imperial China.

The Mongol Empire

The legendary Mongol ruler Genghis Khan established a huge empire through his conquests.

Châu lục và đại dương

Các vùng đất khô ráo trên bề mặt Trái Đất được chia thành các châu lục được ngăn cách bởi các đại dương.

Vạn Lý Trường Thành

Là một dãy các thành lũy được xây dựng để ngăn sự xâm lược của các bộ tộc du mục phía Bắc.

Added to your cart.