Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Legendary ancient empires

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Lịch sử

Từ khoá

Lưỡng Hà, Ai Cập, Ba Tư, Babylon, La Mã, Đế quốc Babylon, Vương quốc mới của Ai Cập, Đế quốc Neo-Assyrian, Đế quốc Achaemenes, Đế quốc Macedonia, Đế chế Maurya, , Rome cổ đại, Ấn Độ, cổ xưa, đế chế, sự chinh phục, quốc gia, countries, người cai trị, lục địa, lịch sử, thủ đô, bản đồ, biên giới, kiến thức bản đồ, bản đồ trống

Các mục liên quan

Provinces and settlements of Ancient Rome

This animation presents the history of Ancient Rome throughout the centuries.

The Macedonian Empire

The legendary ruler and military leader, Alexander the Great, established a vast empire.

Kim tự tháp Ai Cập (Giza, thế kỷ 26 trước Công Nguyên)

Thành Phố Người Chết Giza là kỳ quan Cổ Đại duy nhất còn nguyên vẹn.

Lịch sử di cư của con người

Di cư với dân số lớn đã bắt đầu từ thời Cổ đại.

Legendary buildings

A selection of legendary buildings from the history of civilisation.

Ancient Egyptian deities

Ancient Egyptians worshipped a large number of gods and goddesses.

Ancient Roman infantry tactics

Members of the ancient Roman Legions were the masters of military tactics.

Ancient Roman siege engines

Ancient Roman conquerors had effective siege engines developed for attacking fortifications.

Code of Hammurabi

The Code of Hammurabi is the emblem of the Mesopotamian civilisation; it contains 282 laws carved into a basalt stele.

Egyptian Pharaoh and his wife (2nd millennium BC)

Egyptian Pharaohs were respected as gods, they were lords of life and death.

Euclid of Alexandria

The Ancient Greek scientist, Euclid of Alexandria, is often referred to as the 'father of geometry'.

Macedonian phalangite (4th century BC)

Soldiers of the ancient Macedonian Kingdom were dreaded warriors.

Những phát minh quân sự của Ác-si-mét (thế kỷ thứ 3 TCN)

Là một trong những học giả Hy Lạp lỗi lạc nhất thời kỳ cổ đại, Ác-si-mét còn nổi tiếng với những phát minh quân sự của mình.

Roman soldier (1st century BC)

Mercenaries of the ancient Roman army were well-trained and well equipped with the most up-to-date weapons.

Thành phố Babylon (thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên)

Thành cổ Babylon được xây dựng trên bờ sông Euphrates ở Lưỡng Hà.

Ziggurat (Ur, 3rd millennium BC)

Ziggurats were typical terraced step pyramids used as temples in ancient Mesopotamia.

Ancient Egyptian sailing boat

The river and marine sailing boats of ancient Egypt were one-masted, oared boats

Ancient Roman military camp

As the Roman Empire expanded, military camps were established on the newly conquered territories.

Battle of Issus (333 BC)

The battle ended with the overwhelming victory of the Macedonian army over the Persian army led by Darius III.

Battle of Kadesh (1285 BC)

The outcome of one of the greatest battles in the history of the ancient East (fought by the Egyptians and Hittites) was indecisive.

Battle of Thermopylae (480 BC)

The battle of the Greek-Persian War became famous for the heroic sacrifice of the Spartan soldiers.

Legendary medieval empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Macedonian siege tower (4th century BC)

The army of Alexander the Great successfully deployed siege towers in its attacks against fortifications.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Nông nghiệp thời cổ đại ở Thung Lũng sông Nile

Ai Cập cổ đại được gọi là "món quà của sông Nile", vì con sông này có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền văn minh Ai Cập.

Persian pontoon bridge (5th century BC)

King Darius as well as Xerxes built pontoon bridges across the Bosphorus for the Persian army.

Persian warrior (5th century BC)

The excellent archers were feared members of the Persian army

Quinquereme (3rd century BC)

The warship having several rows of oars was the typical warship of the Hellenistic era.

Rosetta Stone

The Rosetta Stone helped to solve the mystery of hieroglyphics.

The battle of Actium (31 BC)

In the battle fought at the shores of Hellas, Octavian won a decisive victory over Marcus Antonius.

The Battle of Gaugamela (331 BC)

The battle, that is considered to be a tactical masterpiece, meant a decisive victory for Alexander the Great against Persia.

The battle of Megiddo

Pharaoh Thutmose III defeated the rebellious coalition of Canaanite vassal states led by the king of Kadesh.

The Battle of the Catalaunian Plains (451)

The Roman army, led by Flavius Aetius, stopped the Hun invasion led by king Attila

The city of Ur (3rd millennium BC)

The ancient city located near the river Euphrates was an important Sumerian centre.

Alesia (France, 1st century BC)

The Gaul city Alesia, defended by Vercingetorix, was besieged by the Roman forces of Julius Caesar in 52 BC.

Ancient Indian war elephant

Ancient Indian war elephants were used as ´tanks´ in battles.

Arch of Titus (Rome, 1st century)

The Arch of Triumph was built at the entrance of the Forum Romanum, to commemorate Emperor Titus’ victory in the Siege of Jerusalem.

Châu lục và đại dương

Các vùng đất khô ráo trên bề mặt Trái Đất được chia thành các châu lục được ngăn cách bởi các đại dương.

Diocletian's Palace (Split, Croatia)

The fortress-like palace was built by Roman Emperor Diocletian on the coast near his home town.

Late Roman soldier (4th century)

The prosperity of the eastern part of the Roman Empire started in the early 4th century, during the reign of Emperor Constantine.

Những phát minh của người Lưỡng Hà (thiên niên kỷ thứ 3 trước Công Nguyên)

Những công cụ đơn giản nhưng mang tính cách mạng này vẫn được sử dụng ngày nay.

Persian monarch (5th century BC)

Ancient Persian monarchs were famous for the size of their empire and their wealth.

Tutankhamun’s tomb (14th century BC)

One of the greatest archaeological finds of the 20th century was the tomb of the Egyptian pharaoh.

Wonders of the Ancient World

Today only one of the Wonders of the Ancient World is still intact: the Pyramids of Giza.

Added to your cart.