Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Lead-acid battery

Lead-acid battery

Electrochemical processes in a lead-acid battery produce electric current.

Hoá học

Từ khoá

ắc quy, pin galvanic, axit sunfuric, chì điôxít, chì, anode, cực âm, thiết bị đầu cuối âm, cực dương, dòng điện một chiều, điện áp đầu cuối, chất thải nguy hại, có tính axit, dòng điện, phản ứng, nguồn năng lượng, sạc điện, oxy hóa, giảm, khả năng lưu trữ, vô cơ, điện hóa, hóa học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Pin kiềm

Dòng điện trong pin kiềm được tạo ra từ các phản ứng điện hóa

Động cơ DC

Động cơ DC chứa một nam châm vĩnh cửu và một cuộn dây bên trong nam châm, với dòng điện chạy bên trong nó.

Aluminium smelting

Aluminium smelting is the process of extracting aluminium from alumina by electrolysis.

Capacitors

Capacitors store electrical energy in the form of electric charge.

Dissolution of NaCl

Common salt is dissolved by water: polar water molecules form a coat around the ions.

Dynamo (basic)

A dynamo converts mechanical energy into direct current.

Electric car

The Tesla Model S is one of the first commercially available electric cars.

Fuel cell

A fuel cell provides environment-friendly electric energy produced by the chemical reaction between oxygen and hydrogen.

Sulphate ion (SO₄²⁻)

A compound ion produced when sulphuric acid releases a proton.

Sulphuric acid (H₂SO₄)

A colourless, viscous liquid, a highly corrosive, strong acid used in several industrial processes.

Tạo ra dòng điện xoay chiều

Dòng điện có thể được tạo ra bằng cách quay cuộn dây phần ứng trong từ trường.

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

Máy biến áp

Máy biến áp là thiết bị được sử dụng để chuyển hóa điện áp của dòng điện.

Added to your cart.