Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Lăng trụ

Lăng trụ

Hoạt cảnh mô tả vài dạng lăng trụ, từ loại chung nhất đến chuyên biệt.

Toán học

Từ khoá

lăng kính, lăng kính hình chữ nhật xiên, lăng kính đa giác phải, lăng kính đa giác xiên, lăng kính tam giác xiên, lăng trụ thẳng, hình hộp chữ nhật, hình tam giác, toán học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

3D shadow puzzle

This exciting and colourful game is designed to develop spatial perception. You can check your solutions using isometric views.

Cube

This animation demonstrates the components (vertices, edges, diagonals and faces) of the cube, one of the Platonic solids.

Cuboid

A cuboid is a polyhedron with six rectangular faces.

Grouping of solids 1

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 2

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 3

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 4

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Hình cầu

Một hình cầu là tập hợp các điểm có cùng một khoảng cách đến một điểm nhất định trong không gian.

Hình chóp tứ giác đều

Hình chóp tứ giác đều là hình chóp có đáy là hình vuông, các mặt bên là tam giác cân.

Khối tròn xoay

Xoay một hình dạng hình học quanh trục là một đường thẳng trong mặt phẳng hình học của nó ta được một khối tròn xoay.

Non-orientable surfaces

The Möbius strip and the Klein bottle are special two-dimensional surfaces with only one side.

Phân loại hình khối

Hoạt họa này thể hiện các nhóm hình khối khác nhau qua các ví dụ.

Grouping of cuboids

This animation demonstrates various types of cuboids through everyday objects.

Views

Pick the shape that is shown in different views below.

Added to your cart.