Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Lactose (C₁₂H₂₂O₁₁)

Lactose (C₁₂H₂₂O₁₁)

A type of sugar found in mammalian milk.

Hoá học

Từ khoá

đường sữa, carbohydrate, disaccharide, beta-D-glucose, galactose, glycoside, beta-D-galactose, giảm, không khoan dung, không dung nạp đường sữa, động vật có vú, Lactase, Sữa, sữa mẹ, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Anpha-D-glucozơ (C₆H₁₂O₆)

Anpha-D-glucozơ là một trong những chất đồng phân lập thể của glucozơ, cụ thể là D-glucozơ.

Chất tạo tinh bột

Một phân tử hình xoắn ốc gồm nhiều đơn vị alpha - D - glucose. Nó là một trong những thành phần chính của tinh bột.

Ring closure of glucose

The animation demonstrates the process of ring closure of open-chain glucose into alpha- and beta-D-glucose.

Xenluloza

Thành phần tạo nên vách tế bào và sợi tế bào của thực vật.

Added to your cart.