Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Knee joint

Knee joint

The knee joint is made up by the femur, the tibia and the kneecap.

Sinh học

Từ khoá

chung, khớp gối, tài sản thế chấp, dây chằng đóng đinh, xương đùi, xương chày, xơ, xương bánh chè, khoang khớp, đầu khớp, cơ bắp, xương sụn, bộ xương, nhân loại, giải phẫu học, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Các loại khớp hoạt dịch

Khớp hoạt dịch có thể được phân loại theo hướng di chuyển của chúng.

Types of bone articulations

Human bones are joined together by cartilaginous or synovial joints, sutures or they can fuse together.

Bones of the lower limbs

Bones of the lower limbs are connected to the trunk by the pelvis.

Phản xạ bánh chè

Phản xạ bánh chè là phản xạ được kích hoạt bởi sự kéo dài của cơ duỗi đùi.

Xương chi trên

Các xương chi trên cấu thành nên đai vai và hai cánh tay.

Cơ thể nam giới

Hình ảnh này giới thiệu về các hệ cơ quan quan trọng nhất của cơ thể người.

Cấu trúc của các cơ xương

Hình ảnh này minh họa cấu trúc phân tử vi mô và cơ chế của cơ.

Cấu trúc xương

Bài học giải thích cấu trúc và chức năng của xương

Các bộ phận của não người

Các bộ phận chính của não người là thân não, tiểu não, não trung gian và đại não bao gồm các thùy.

Các bệnh lý về cột sống

Chứng vẹo cột sống là tình trạng cột sống bị lệch hẳn sang một bên.

Các cơ ở người

Các cơ xương cấu thành nên bộ phận hoạt động thuộc hệ thống vận động của con người: Chúng giúp cho các xương nơi chúng gắn vào có thể di chuyển được.

Các cơ vùng cánh tay

Cánh tay di chuyển được nhờ các cơ gấp và cơ duỗi.

Giải phẫu tuỷ sống

Tuỷ sống là một phần của hệ thần kinh trung ương chạy trong cột sống và đây là nơi các sợi thần kinh phân nhánh ra.

Khung xương người

Cấu trúc nâng đỡ các bộ phận bên trong cơ thể con người, nơi các cơ xương được gắn liền.

Movements of the head

This animation demonstrates how muscles and vertebrae move the head.

Não người

Các bộ phận chính của não người là thân não, tiểu não, não trung gian và đại não.

Tai và cơ chế nghe

Tai biến đổi các rung động của không khí thành các tín hiệu điện được xử lý bởi não.

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

Athletics stadium

Several different sporting events can be held in an athletics stadium.

Basketball arena

Basketball is one of the most popular team sports.

Football stadium

Football is one of the most popular team sports due to its relatively low equipment requirements and simple set of rules.

Handball stadium

Handball is one of the most popular team sports.

Tennis court

Tennis is played on a court covered with grass, clay or synthetic material.

Added to your cart.