Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Khu dân cư Thời Kỳ Đồ Đá Mới

Khu dân cư Thời Kỳ Đồ Đá Mới

Nhờ những tiến bộ mang tính cách mạng trong Thời Kỳ Đồ Đá Mới, các cộng đồng định cư đã thiết lập những khu định cư lâu dài đầu tiên.

Lịch sử

Từ khoá

Thời kỳ đồ đá mới, giải quyết, ngôi làng, nơi cư trú, trú ngụ, cộng đồng, moi lên, Thánh địa, nông nghiệp, vẽ tranh tường, gạch không nung, tiền sử, phong cách sống, neolit, chăn nuôi động vật, khảo cổ học, phòng thủ, an toàn

Các mục liên quan

From the Stone Age to the Iron Age

This animation demonstrates the development of the axe throughout archaeological periods.

Hang động Thời kỳ đồ đá cũ

Những nơi ở đầu tiên trong lịch sử loài người cung cấp rất nhiều thông tin về lối sống của tổ tiên chúng ta.

Homo erectus (người đứng thẳng)

"Người đứng thẳng" sử dụng các công cụ và có thể nhóm lửa.

Hunebeds

These special dolmens located in present-day Netherlands were built about 5,000 years ago.

Megalithic cultures in Europe

Structures consisting of enormous stone blocks, dating back thousands of years, are monuments of megalithic cultures.

Noah’s ark

According to the Bible Noah was ordered by God to build a large vessel to save his family and the animals from the flood

Sự tiến hóa của loài người

Phần não và hộp sọ đã trải qua những biến đổi quan trọng trong quá trình tiến hóa của loài người.

Sự trãi rộng của Người Tinh Khôn trên Trái đất.

"Người tinh khôn" có nguồn gốc từ Châu Phi và phân tán ra hầu khắp các châu lục.

Single street village with ’strip parcels’

Villages established in valleys usually consisted of houses built on long and narrow plots of land.

The city of Ur (3rd millennium BC)

The ancient city located near the river Euphrates was an important Sumerian centre.

Ancient Egyptian house

An average Egyptian dwelling consisted of regularly arranged rooms.

Những phát minh của người Lưỡng Hà (thiên niên kỷ thứ 3 trước Công Nguyên)

Những công cụ đơn giản nhưng mang tính cách mạng này vẫn được sử dụng ngày nay.

Ötzi, the Iceman

The mummified body of a man who probably lived in the Chalcolithic period, was found in one of the glaciers of the Alps.

Ziggurat (Ur, 3rd millennium BC)

Ziggurats were typical terraced step pyramids used as temples in ancient Mesopotamia.

Archaeological excavation (pit house)

Large construction sites provide archaeologists searching for artefacts with a great deal of work.

Stonehenge (Great Britain, Bronze Age)

The world famous monument in England still poses mysteries for archaeologist.

Thành phố Babylon (thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên)

Thành cổ Babylon được xây dựng trên bờ sông Euphrates ở Lưỡng Hà.

Added to your cart.