Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Khu công nghiệp

Khu công nghiệp

Khu công nghiệp là nơi cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ cho các công ty.

Địa lý

Từ khoá

Khu công nghiệp, công nghiệp, cơ sở, Công nghệ, đổi mới, khoa học, , doanh nghiệp, vận tải hàng hóa, lưu trữ, dịch vụ, công nghệ sinh học, đầu tư bất động sản, giáo dục, nghiên cứu, cơ sở hạ tầng, xử lý nước thải, tiện ích công cộng, phương tiện giao thông công cộng, nguồn năng lượng tái tạo, Hải cảng, sân bay, đường cao tốc, đường sắt, thành phố, xã hội, nền kinh tế, môn địa lý

Các mục liên quan

Đô thị

Đô thị là những thành phố lớn với dân số hơn 1 triệu người.

Airport

Airports provide infrastructure and services necessary for aviation.

Electric surface transport

Trolleybuses and trams are environment-friendly means of public transport

How does it work? – Tower crane

Tower cranes are machines used for lifting loads weighing up to several tonnes.

How does it work? - Air conditioner

An air conditioner cools the air inside by drawing heat away and releasing it outside.

How does it work? - Lift

This animation demonstrates how lifts work.

How does it work? - Mobile phone

This animation demonstrates how mobile phones work.

Inventions in the textile industry, 18th century

Inventions in the 18th century resulted in huge advances in the development of the textile industry.

Khai mỏ trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp

Vào cuối thế kỷ 18, nhu cầu to lớn đối với nguyên liệu thô của nền công nghiệp đang phát triển năng động đã khiến ngành khai thác mỏ bùng nổ.

Nó hoạt động như thế nào? - Mạng máy tính

Mạng Internet giúp chúng ta gửi dữ liệu giữa hai nơi xa nhau một cách nhanh chóng.

Nó hoạt động như thế nào? - Tháp nước

Hoạt họa này thể hiện cấu trúc của các tháp nước.

Port

Ports must provide necessary infrastructure and services for industry and marine transport.

The development of freight transport

This animation demonstrates the development of freight transport, from horse-drawn carts to modern lorries.

Các hiệp hội chính trị và kinh tế

Vài hiệp hội chính trị và kinh tế đã được hình thành giữa các quốc gia trong vài thập kỷ qua.

Added to your cart.