Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Khinh khí cầu

Khinh khí cầu là tàu bay gắn khí cầu được nâng lên bởi khí nóng.

Vật lý

Từ khoá

khinh khí cầu, quả bóng bay, nâng lên, hàng không, gondola, vòi đốt khí, luật khí, tăng, nổi, giảm dần, nghiêm trọng, cơ khí, lực, nhiệt động lực học, vật lý học

Các mục liên quan

Khinh khí cầu (thế kỷ 18)

Anh em nhà Montgolfier người Pháp là những nhà tiên phong đầu tiên trong việc bay lên bầu trời.

Các định luật của Newton về chyển động

Video mô phỏng này cho thấy ba định luật về chuyển động của nhà bác học Isaac Newton, đặt nền tảng cho cơ học cổ điển.

Các Loại Lực

Hình ảnh mô phỏng các loại lực tác dụng lên xe gắn bánh và xe gắn máng trượt.

Lực nâng khí động học

Do cánh máy bay có hình dạng không đối xứng, lực nâng được tạo ra khi bay ở tốc độ cao.

Nhiệt kế

Có rất nhiều loại thiết bị được dùng để đo nhiệt độ.

Wright Flyer I (1903)

The Wright Flyer was the first successful powered, heavier-than-air aircraft, designed and built by the Wright brothers.

Airport

Airports provide infrastructure and services necessary for aviation.

Added to your cart.