Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Khí đá phiến

Khí đá phiến

Hình ảnh này mô tả công nghệ khai thác khí đá phiến.

Địa lý

Từ khoá

khí đá phiến, sự hình thành khí đá phiến, hydrocarbon, phát triển năng lượng, đá phiến sét, giàn khoan dầu, năng lượng, thủy lực bẻ gãy, thủng, môn địa lý

Các mục liên quan

Offshore natural gas extraction, Norway

The Troll A is an offshore natural gas platform, the largest offshore platform ever built: it rises about 170 metres above water level, weighs 656,000...

Sự vận hành của những giếng dầu

Tự động hoá việc bơm hút dầu thô lên mặt đất.

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

Giàn khoan dầu

Một đường ống dài ở trung tâm tòa tháp đâm xuyên qua đáy đại dương cho đến khi nó chạm tới lớp chứa dầu.

Khai thác than ngầm

Trái ngược với các mỏ lộ thiên, trong các mỏ dưới lòng đất, các lớp bao phủ than không bị loại bỏ, than được khai thác từ các hầm mỏ.

Nhà máy lọc dầu

Các sản phẩm lọc dầu gồm có dầu diesel, xăng và dầu nhờn.

Open-cast mine

As opposed to underground mines, in open-pit mines the layers covering coal are removed, coal is extracted on the surface.

Nhà máy nhiệt điện (chạy bằng hydro cacbon)

Nhà máy nhiệt điện chuyển đổi năng lượng được giải phóng khi đốt nguyên liệu hóa thạch, hoặc tái tạo, thành điện.

Added to your cart.