Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Khai mỏ trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp

Khai mỏ trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp

Vào cuối thế kỷ 18, nhu cầu to lớn đối với nguyên liệu thô của nền công nghiệp đang phát triển năng động đã khiến ngành khai thác mỏ bùng nổ.

Lịch sử

Từ khoá

khai thác mỏ, Cuộc cách mạng công nghiệp, mỏ, nguyên liệu thô, phát triển năng lượng, khu cực khai thác mỏ, quảng cáo, lao động trẻ em, khai thác mặt than, cuốc chim, xe điện, bài hỗ trợ, máy hơi nước, than, nguồn nước khoáng

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Động cơ hơi nước của Watt (thế kỷ 18)

Động cơ hơi nước hoàn thiện bởi kỹ sư người Scotland James Watt đã tạo ra một cuộc cách mạng trong kỹ thuật.

Gold mining (19th century)

The California Gold Rush started in 1848, near San Francisco.

Industrial estate

Industrial estates provide infrastructure and services for companies.

Inventions in the textile industry, 18th century

Inventions in the 18th century resulted in huge advances in the development of the textile industry.

Nhà máy dệt (thế kỷ 19)

Nhờ những phát minh vào thế kỷ 18, ngành dệt may đã trở thành một trong những ngành quan trọng nhất.

Open-cast mine

As opposed to underground mines, in open-pit mines the layers covering coal are removed, coal is extracted on the surface.

Stephenson’s Rocket (1829)

The English engineer George Stephenson’s locomotive was built for a competition of locomotives in 1829.

The Victorian era

The scene depicts the extremities of the Victorian era, presenting the throne room and a workhouse.

Torsion balances

A force can be measured by measuring the twisting of the torsion wire in a torsion balance.

Underground coal mining

As opposed to opencast mines, in underground mines the layers covering coal are not removed, coal is extracted from mine shafts.

Oil platform

A long pipe in the centre of the tower penetrates the ocean bed until it reaches the layer that contains oil.

Sự vận hành của những giếng dầu

Tự động hoá việc bơm hút dầu thô lên mặt đất.

Working-class district (19th century)

Typical working-class districts with unhealthy living conditions were built at the time of the Industrial Revolution.

Added to your cart.