Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Kepler space telescope

The Kepler space telescope was launched by NASA to discover Earth-like planets orbiting other stars

Địa lý

Từ khoá

Kính viễn vọng không gian Kepler, kính viễn vọng không gian, kính viễn vọng, Kepler, NASA, săn tìm hành tinh, hành tinh, ngôi sao, thám hiểm không gian, thiên văn học, môn địa lý

Các mục liên quan

Định luật chuyển động hành tinh Kepler

Ba định luật quan trọng miêu tả chuyển động của các hành tinh được xây dựng bởi Johannes Kepler.

Kính thiên văn

Hình ảnh này thể hiện các kính thiên văn quang học và vô tuyến dùng trong quan sát thiên văn.

Kính viễn vọng Không gian Hubble

Kính viễn vọng Không gian Hubble bay quanh ngoài vùng khúc xạ của khí quyển Trái đất.

Observatory

Observatories are often built at high elevations to minimise the effects of atmospheric turbulence

Dụng cụ quang học

Ngày nay, rất nhiều thiết bị quang học đang được sử dụng, từ kính hiển vi đến kính thiên văn.

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

Quá trình phát triển của cơ học thiên thể

Hình ảnh này giới thiệu các công trình nghiên cứu của các nhà vật lý học làm thay đổi cách nhìn của chúng ta về vũ trụ.

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

Moon landing: 20 July 1969

Neil Armstrong, one of the crew members of Apollo 11 was the first man to set foot on the Moon.

Phi trọng lực

Một con tàu vũ trụ đang bay thì liên tục ở trong trạng thái rơi tự do.

Planets, sizes

The inner planets of the Solar System are terrestrial planets while the outer planets are gas giants.

Sóng hấp dẫn (LIGO)

Khi các vật thể cực lớn di chuyển hay đi theo quỹ đạo, chúng tạo ra các gợn sóng trong không-thời gian. Những gợn sóng này là sóng hấp dẫn.

The New Horizons mission

The New Horizons space probe was launched in 2006, with the objective to study Pluto and the Kuiper Belt.

Types of stars

This animation demonstrates the process of star development for average and massive stars.

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

ISS

The International Space Station is a habitable satellite built with the cooperation of 16 countries.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Added to your cart.