Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Kênh đào Panama

Kênh đào Panama

Kênh đào Panama là thủy lộ nhân tạo được xây dựng để rút ngắn tuyến vận tải biển giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Địa lý

Từ khoá

Kênh đào Panama, Panama, kênh, vận chuyển nước, hệ thống khóa, cống, buôn bán, Đang chuyển hàng, vận tải hàng hóa, tuyến đường, vận chuyển, thương mại, hậu cần, Nước Mỹ, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Trung Mỹ, Thái Bình Dương, Caribbean, năng lực vận tải, nút, Atlanti-óceán, Colón, cơ sở hạ tầng, toàn cầu, nền kinh tế, Trái đất, xã hội, đia lý của con người, mạng, toàn cầu hóa, môn địa lý, Quả địa cầu, Công nghệ

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Container ships

Commercial maritime routes of container ships form a global network.

Oil tanker

Oil tankers appeared in the late 19th century; today they are among the largest ships.

Port

Ports must provide necessary infrastructure and services for industry and marine transport.

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

Airport

Airports provide infrastructure and services necessary for aviation.

Kênh đào Suez

Kênh đào Suez là thủy lộ nhân tạo nối giữa Biển Đỏ và Địa Trung Hải.

Operation of river locks

River locks make rivers with great level differences safe for boating.

Seas and bays

This animation demonstrates the most important seas and bays.

Châu lục và đại dương

Các vùng đất khô ráo trên bề mặt Trái Đất được chia thành các châu lục được ngăn cách bởi các đại dương.

Santa Maria (15th century)

Christopher Columbus' three-masted carrack, the Santa Maria was the flagship of his first, landmark voyage.

The Channel Tunnel

The Channel Tunnel is a 50.5 km long railway tunnel between the United Kingdom and France, beneath the English Channel.

Địa hình của Trái Đất

Video mô phỏng về những dãy núi, đồng bằng, con sông, hồ, và hoang mạt lớn nhất trên Trái Đất.

Những cuộc phát kiến địa lí (thế kỷ 15–17)

Những cuộc phát kiến địa lí huyền thoại vào đầu thời kỳ Hiện đại không chỉ lập lại bản đồ mà còn có những tác động thật sự đa dạng.

Added to your cart.