Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Katie on the playground

Katie on the playground

A colourful and entertaining animation to practise orientation in space.

Tự nhiên

Từ khoá

sự định hướng, 3D, lập thể, nhận thức về không gian, thực hành

Các mục liên quan

Children´s room

The animation helps to develop space perception.

English alphabet game

Practise the English alphabet, build words from letters.

German alphabet game

Practise the German alphabet and form words from the letters.

Junction

Entertaining and spectacular animation to practise orientation in space.

Những ngày đầu đến trường

Tìm hiểu khái niệm về màu sắc, con số, chữ cái và hình học qua các trò chơi

Robots

An entertaining game about different views of spatial objects.

Russian alphabet game

Practise the Russian alphabet, build words from letters.

Swallowsville

An entertaining animation to practise orientation using a map.

3D rotating game

Assemble fragments of broken three-dimensional shapes by rotating the models.

Sophie´s desk

A game about the different views of complex objects.

Added to your cart.