Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Kangaroo xám

Một trong những loài thú có túi lớn nhất.

Sinh học

Từ khoá

kangaroo, thú có túi, Nước Úc, túi, bộ xương, vòng đời, động vật có xương sống, động vật hoang dã, động vật ăn cỏ, động vật, động vật có vú, sinh học

Các mục liên quan

Thú mỏ vịt

Một loài động vật có vú sở hữu các đặc điểm điển hình của loài bò sát: đẻ trứng và có lỗ huyệt.

Vòng đời của động vật có xương sống

Vòng đời của động vật có xương sống bắt đầu khi một cá thể tạo ra các tế bào sinh sản và kết thúc khi cá thể thế hệ tiếp theo tạo ra các tế bào sinh sản của...

Các quốc gia trên thế giới

Tìm hiểu về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia trên thế giới qua các bài tập với ba cấp độ khó.

Opera House (Sydney, 1973)

Due to its design and location, the Opera House of the Australian city is one of the most extraordinary opera houses in the world.

Sự tiến hóa não của động vật có xương sống

Trong quá trình tiến hóa của động vật có xương sống, sự phát triển tương đối của các vùng não đã thay đổi.

Dromedary

The dromedary is an indispensable animal for inhabitants of the deserts.

Ichthyostega

A prehistoric amphibian and an early representative of the Tetrapods, which became extinct 360 million years ago.

Red deer

Red deer are even-toed ungulates, ruminants. Their males have spectacular antlers.

Tiktaalik

A transitional form between fish and tetrapods, or four-limbed vertebrates.

Added to your cart.