Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Jamestown (17th century)

Jamestown (17th century)

Jamestown, founded in 1607, was the first permanent English settlement on the east coast of North America.

Lịch sử

Từ khoá

Jamestown, Định cư người Anh, thuộc địa, giải quyết, James I, Bắc Mỹ, pháo đài, Hải cảng, người định cư

Các mục liên quan

English battleship (18th century)

English sailing ships were among the best ships in the 17th-19th centuries.

American bison

The American bison is the largest land animal in North America.

Các tiểu bang và thành phố của Hoa Kỳ

Hình ảnh này mô tả các tiểu bang và các thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ.

Clothing (Western Europe, 17th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

European colonisation of the Americas (up to 1763)

Several European countries joined the conquest of the New World, making America a colourful continent.

Lịch sử di cư của con người

Di cư với dân số lớn đã bắt đầu từ thời Cổ đại.

Nhà Trắng (Washington, DC, 1800)

Là một trong những toà nhà nổi tiếng nhất trên thế giới, đây là nơi ở và làm việc của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Núi Rushmore

Được chạm khắc trên vách đá granit, tác phẩm điêu khắc của Đài tưởng niệm Quốc gia Núi Rushmore mô tả bốn vị tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ.

Single street village with ’strip parcels’

Villages established in valleys usually consisted of houses built on long and narrow plots of land.

Tower of London (16th century)

The intriguing history of this historic castle spans nearly a thousand years.

Đồn điền miền Nam cùng với nô lệ (Hoa Kỳ, thế kỷ 19)

Trước Nội chiến Hoa Kỳ, việc sử dụng nô lệ tại các đồn điền diễn ra phổ biến ở các bang miền Nam.

Native American settlement (Crow Nation)

The Crow are Native Americans who inhabited the Yellowstone River valley.

Added to your cart.