Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Isopren (2-metylbuta-1,3-đien) (C₅H₈)

Isopren (2-metylbuta-1,3-đien) (C₅H₈)

Cao su tổng hợp được sản xuất bằng cách trùng hợp isopren.

Hoá học

Từ khoá

isoprene, 2-methylbutadiene, diene, alkadiene, liên kết đôi, trùng hợp, thêm vào, cao su tổng hợp, cao su, caroten, polyisopren, khung xương isopren, polyen, lycopene, mủ cao su, ebonite, Năm tốt lành, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

2-methylbutane (C₅H₁₂)

Là một trong các đồng phân của pentan, chất này được sử dụng làm dung môi.

2-metylbut-1-en (C₅H₁₀)

Một trong những đồng phân của penten.

2-metylpropen (isobuten, C₄H₈)

Một trong những đồng phân của buten.

3-metylbut-1-en (C₅H₁₀)

Một trong những đồng phân của penten.

but-1-en (C₄H₈)

Một trong những đồng phân của buten.

Buta-1,3-đien (C₄H₆)

Đien liên hợp đơn giản nhất.

Butane (C₄H₁₀)

Là thành viên thứ 4 trong chuỗi đồng đẳng ankan.

Cis-2-buten (C₄H₈)

Một loại khí không màu, nặng hơn không khí. Đồng phân hình học của nó là trans-2-buten.

Cis-pent-2-en (C₅H₁₀)

Một trong những đồng phân của penten.

Added to your cart.