Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Ion amoni (NH₄⁺)

Ion amoni (NH₄⁺)

Là ion đa nguyên tử được sinh ra khi một proton được thêm vào phân tử amonic.

Hoá học

Từ khoá

hóa học, ammonium ion, hợp chất, cation, liên kết cộng hóa trị, ion

Các mục liên quan

Amoniac (NH₃)

Amoniac là chất khí không màu có mùi hăng đặc trưng. Dung dịch tan trong nước được gọi là amoni hiđroxit hoặc rượu amoniac.

Điều chế amoniac từ khí nitơ và khí hiđro

Điều chế amoniac lượng lớn yêu cầu nhiệt độ và áp suất cao cũng như sự có mặt chất xúc tác sắt.

Chu trình nitơ

Nitơ trong khí quyển được cố định bởi vi khuẩn và được sinh vật dùng để tạo thành nhiều hợp chất khác nhau.

Amino axit

Amino axit là monome của protein.

Ion nitrat (NO₃⁻)

Một ion đa nguyên tử, là nguồn nitơ chủ yếu của cây cối.

Nitơ (N₂) (trung cấp)

Một chất khí trơ, không màu, không mùi, và chiếm 78,1% khí quyển Trái Đất.

Nitrogen monoxide (Nitric oxide) (NO)

A colourless, heavier-than-air gas, an intermediate in the production of nitric acid.

Nitrogen-dioxide (NO₂)

A reddish-brown toxic gas, very reactive due to its unpaired electron.

Phản ứng giữa amoniac và hiđro clorua

Amoni clorua là hợp chất tạo thành từ phản ứng giữa amoniac và hiđro clorua.

Permanganate ion (MnO₄⁻)

Potassium permanganate is used as a disinfectant.

Added to your cart.