Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Inventions in the textile industry, 18th century

Inventions in the textile industry, 18th century

Inventions in the 18th century resulted in huge advances in the development of the textile industry.

Công nghệ

Từ khoá

ngành dệt may, phát minh trong ngành dệt may, dệt, quay tròn, Spinning Jenny, sợi, chủ đề, vải, đưa đón, điều chỉnh độ căng sợi, đưa đón bay, phát minh, Công nghệ, môn địa lý

Các mục liên quan

Nhà máy dệt (thế kỷ 19)

Nhờ những phát minh vào thế kỷ 18, ngành dệt may đã trở thành một trong những ngành quan trọng nhất.

Mail coach service (Great Britain, 18th century)

Before the emergence of motorised vehicles, letters and parcels were delivered by horse-drawn mail coaches.

Phonograph and gramophone

Edison´s invention records and plays sound from a cylinder, while Berliner´s apparatus uses a disc.

Types of gears

Two meshing gears transmit torque during their rotational motion.

Động cơ hơi nước của Watt (thế kỷ 18)

Động cơ hơi nước hoàn thiện bởi kỹ sư người Scotland James Watt đã tạo ra một cuộc cách mạng trong kỹ thuật.

Motorised aeroplane (János Adorján, 1910)

The construction of ´Libelle´ (Dragonfly) is one of the milestones of (Hungarian) aviation history.

The Turk (Automaton Chess Player)

Wolfgang von Kempelen´s best known invention.

Working-class district (19th century)

Typical working-class districts with unhealthy living conditions were built at the time of the Industrial Revolution.

Khai mỏ trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp

Vào cuối thế kỷ 18, nhu cầu to lớn đối với nguyên liệu thô của nền công nghiệp đang phát triển năng động đã khiến ngành khai thác mỏ bùng nổ.

Khu công nghiệp

Khu công nghiệp là nơi cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ cho các công ty.

Added to your cart.