Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Interesting astronomy facts

Interesting astronomy facts

This animation presents some interesting facts in the field of astronomy.

Địa lý

Từ khoá

thiên văn học, Hệ mặt trời, thám hiểm không gian, Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái đất, Sao Mộc, Sao Thổ, Mặt trăng của sao Mộc, Sao Diêm Vương, tốc độ quỹ đạo, chu kỳ quỹ đạo, tỉ lệ, hành tinh, hành tinh lùn, Thời kỳ quỹ đạo xung quanh Mặt Trời, môn địa lý

Các mục liên quan

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass of all the other planets combined.

Mặt Trời

Đường kính của Mặt Trời lớn gấp khoảng 109 lần đường kính của Trái Đất. Phần lớn khối lượng của nó được tạo thành từ hydro.

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

Planets, sizes

The inner planets of the Solar System are terrestrial planets while the outer planets are gas giants.

Trái Đất

Trái Đất là một hành tinh có nhiều đá với lớp vỏ rắn và có khí ôxy trong khí quyển.

Quá trình phát triển của cơ học thiên thể

Hình ảnh này giới thiệu các công trình nghiên cứu của các nhà vật lý học làm thay đổi cách nhìn của chúng ta về vũ trụ.

Sóng hấp dẫn (LIGO)

Khi các vật thể cực lớn di chuyển hay đi theo quỹ đạo, chúng tạo ra các gợn sóng trong không-thời gian. Những gợn sóng này là sóng hấp dẫn.

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

Xưởng của Galileo Galile

Các thành tựu khoa học của Galileo Galilei đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của vật lý và thiên văn học.

Định luật chuyển động hành tinh Kepler

Ba định luật quan trọng miêu tả chuyển động của các hành tinh được xây dựng bởi Johannes Kepler.

Measuring time

The first calendars and time-measuring instruments were already used by ancient Eastern civilisations.

Moon landing: 20 July 1969

Neil Armstrong, one of the crew members of Apollo 11 was the first man to set foot on the Moon.

Sputnik 1 (1957)

The Soviet-made satellite was the first spacecraft to be launched into outer space (in October 1957).

The Dawn mission

Studying Ceres and Vesta will help us learn more about the early history of the Solar System and how rocky planets are formed.

The New Horizons mission

The New Horizons space probe was launched in 2006, with the objective to study Pluto and the Kuiper Belt.

Types of stars

This animation demonstrates the process of star development for average and massive stars.

ISS

The International Space Station is a habitable satellite built with the cooperation of 16 countries.

Kính viễn vọng Không gian Hubble

Kính viễn vọng Không gian Hubble bay quanh ngoài vùng khúc xạ của khí quyển Trái đất.

Lò phản ứng nhiệt hạch

Phản ứng tổng hợp hạt nhân đóng vai trò như một nguồn năng lượng gần như vô hạn và thân thiện với môi trường.

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Added to your cart.