Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Ictíneo II submarine

The submarine designed by the Spanish inventor Narcís Monturiol was a pioneering work in the history of underwater navigation.

Công nghệ

Từ khoá

tàu ngầm, Monturiol, phản ứng hóa học, phát minh, vận tải dưới nước, thủy tĩnh, người Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, người phát minh, thế kỷ thứ 19, Năm 1860, vận chuyển, ellipsoid, cánh quạt, máy hơi nước, lịch sử hiện đại, Công nghệ, sự phát minh, vận chuyển nước, kỹ sư, dưới nước, nâng lên

Các mục liên quan

Động cơ hơi nước của Watt (thế kỷ 18)

Động cơ hơi nước hoàn thiện bởi kỹ sư người Scotland James Watt đã tạo ra một cuộc cách mạng trong kỹ thuật.

Stephenson’s Rocket (1829)

The English engineer George Stephenson’s locomotive was built for a competition of locomotives in 1829.

USS Ohio (US, 1979)

Nuclear propulsion was first used by the US Navy for powering submarines in the mid-20th century.

Các tầng đại dương

Tính chất vật lý, cũng như hệ thực vật và động vật của đại dương thay đổi theo độ sâu.

Nhà máy dệt (thế kỷ 19)

Nhờ những phát minh vào thế kỷ 18, ngành dệt may đã trở thành một trong những ngành quan trọng nhất.

Added to your cart.