Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

ISS

ISS

The International Space Station is a habitable satellite built with the cooperation of 16 countries.

Địa lý

Từ khoá

trạm không gian, ISS, Trạm không gian quốc tế, Cupola, Định mệnh, mô-đun, Zarya, Unity, Zvezda, Yên bình, phi hành gia, không gian phù hợp, phi thuyền, bảng điều khiển năng lượng mặt trời, máy con quay, ắc quy, vật lý thiên văn, thám hiểm không gian, thiên văn học, môn địa lý, vật lý học

Các mục liên quan

Kính viễn vọng Không gian Hubble

Kính viễn vọng Không gian Hubble bay quanh ngoài vùng khúc xạ của khí quyển Trái đất.

Apollo 15 mission (Lunar Rover)

The animation shows the two-seater Lunar Rover used in the Apollo 15 mission

Interesting astronomy facts

This animation presents some interesting facts in the field of astronomy.

Kepler space telescope

The Kepler space telescope was launched by NASA to discover Earth-like planets orbiting other stars

Moon landing: 20 July 1969

Neil Armstrong, one of the crew members of Apollo 11 was the first man to set foot on the Moon.

Phi trọng lực

Một con tàu vũ trụ đang bay thì liên tục ở trong trạng thái rơi tự do.

Quá trình phát triển của cơ học thiên thể

Hình ảnh này giới thiệu các công trình nghiên cứu của các nhà vật lý học làm thay đổi cách nhìn của chúng ta về vũ trụ.

Định luật chuyển động hành tinh Kepler

Ba định luật quan trọng miêu tả chuyển động của các hành tinh được xây dựng bởi Johannes Kepler.

Hệ Mặt Trời; quỹ đạo các hành tinh

8 hành tinh trong Hệ Mặt Trời của chúng ta có quỹ đạo hình elip.

Our astronomical neighbourhood

A demonstration of nearby planets, stars and galaxies.

Planets, sizes

The inner planets of the Solar System are terrestrial planets while the outer planets are gas giants.

Satellite navigation, GPS

The Global Positioning System consists of 24 satellites but only 4 have to be visible for positioning.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Space Shuttle

The Space Shuttle was a manned, reusable spacecraft operated by NASA.

The Dawn mission

Studying Ceres and Vesta will help us learn more about the early history of the Solar System and how rocky planets are formed.

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

The New Horizons mission

The New Horizons space probe was launched in 2006, with the objective to study Pluto and the Kuiper Belt.

Lò phản ứng nhiệt hạch

Phản ứng tổng hợp hạt nhân đóng vai trò như một nguồn năng lượng gần như vô hạn và thân thiện với môi trường.

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

Sputnik 1 (1957)

The Soviet-made satellite was the first spacecraft to be launched into outer space (in October 1957).

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

Yuri Gagarin's journey to outer space (1961)

Yuri Gagarin became the first human in space on 12 April 1961.

Từ trường của Trái Đất

Các cực từ Bắc và cực từ Nam của nam châm Trái Đất nằm ở gần Bắc Cực và Nam Cực địa lý.

Added to your cart.