Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Hypothalamic-pituitary axis

Hypothalamic-pituitary axis

The Hypothalamic-pituitary axis is the regulating centre of our endocrine system.

Sinh học

Từ khoá

vùng dưới đồi, tuyến yên, hệ thống cổng thông tin hypothalamo-hypophyseal, phản hồi, Quy định, Hệ thống nội tiết, hoóc môn, ức chế hormone, kích thích tố, thùy trước, thùy sau, thần kinh, adenohypophysis, oxytocin, thuốc vận mạch, ADH, nội tiết, hormone tăng trưởng, ACTH, prolactin, TSH, FSH, LH, bệnh to cực, chủ nghĩa khổng lồ, bệnh lùn, nhân loại, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Female reproductive system (basic)

The reproductive system is a series of organs working together for the purpose of reproduction.

Hệ sinh dục nữ (trung cấp)

Hệ sinh dục là một loạt các cơ quan làm việc cùng nhau vì mục đích sinh sản.

Hệ sinh dục nam

Hệ sinh dục bao gồm các cơ quan hoạt động cùng nhau vì mục đích sinh sản.

Hệ thống nội tiết

Các tuyến của hệ thống nội tiết tiết các nội tiết tố vào máu.

Các bộ phận của não người

Các bộ phận chính của não người là thân não, tiểu não, não trung gian và đại não bao gồm các thùy.

Não người

Các bộ phận chính của não người là thân não, tiểu não, não trung gian và đại não.

Nervous system

The central nervous system consists of the brain and the spinal cord, the peripheral nervous system consists of nerves and ganglia.

Tuyến giáp

Một tuyến nội tiết quan trọng, sản xuất ra hóc-môn ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và cân bằng canxi của cơ thể.

Tuyến thượng thận

Tuyến thượng thận chịu trách nhiệm duy trì cân bằng nội môi và tạo ra các phản hồi nhanh chóng trong tình huống căng thẳng.

Các tuyến kết nối với tá tràng

Tuyến tụy và gan tiết các dịch tiêu hóa vào tá tràng.

Hệ tuần hoàn

Vòng tuần hoàn hệ thống vận chuyển máu giàu oxy từ tim đi khắp cơ thể, trong khi đó vòng tuần hoàn phổi vận chuyển máu giàu oxy từ phổi về tim.

Máu của con người

Máu gồm các huyết tương và tế bào máu.

The ventricular system and the main brain regions

This animation demonstrates the internal structure of the brain.

Added to your cart.