Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Hydroxide ion (OH⁻)

Hydroxide ion (OH⁻)

A compound ion formed when a water molecule releases a proton.

Hoá học

Từ khoá

hydroxide ion, anion, ion hợp chất, kiềm, pH, pH kiềm, pOH, nồng độ ion, ion, hóa học vô cơ, hóa học

Các mục liên quan

Hydronium ion (H₃O⁺)

The presence of hydronium ions relative to hydroxide ions determines a solution´s pH.

Water (H₂O)

Water is a very stable compound of hydrogen and oxygen, vital for all known forms of life. In nature it occurs in liquid, solid and gaseous state.

Bài tập phân tử II (Tính phân cực)

Bài tập về tính phân cực của phân tử.

Hiđro (H₂)

Chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí. Hiđro là nguyên tố hóa học phổ biến nhất trong vũ trụ.

Hydrogen peroxide (H₂O₂)

The compound of hydrogen and oxygen. Colourless, odourless liquid; heavier than water.

Khí oxi (O₂) (trung cấp)

Một chất khí không màu, không mùi, là thành phần quan trọng của khí quyển và không thể thiếu để duy trì sự sống trên mặt đất.

Papermaking

Paper was invented more than two thousand years ago.

Phản ứng của hidro với oxi

Khí Knallgas (còn gọi lại khí oxihidrogen), là hỗn hợp của hidro và oxi. Hỗn hợp này có khả năng phát nổ khi bắt lửa.

Added to your cart.