Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Hungarian alphabet game

Hungarian alphabet game

Practice the Hungarian alphabet and form words from the letters.

Ngôn ngữ mẹ để- Lớp dưới

Từ khoá

bảng chữ cái, lá thư, câu đố chữ, tìm chữ cái, ABC, viết, đọc hiểu, Tiếng Anh, tiếng Đức, Tiếng nga, Tiếng Hungary, chữ cái, game, Từ ngữ, học đọc, dạy viết, bài tập, thực hiện bài tập, Trò chơi câu đố lắp hình

Các mục liên quan

3D shadow puzzle

This exciting and colourful game is designed to develop spatial perception. You can check your solutions using isometric views.

Administrative divisions of Hungary

This animation presents the regions, counties and cities of Hungary.

Building shapes (multi colour)

Build 3D shapes from unit cubes with the help of several views.

Cube of cubes

An exercise about the regular hexahedron built from unit cubes to help deepen your knowledge of cubes.

English alphabet game

Practise the English alphabet, build words from letters.

German alphabet game

Practise the German alphabet and form words from the letters.

National Parks of Hungary

There are ten national parks in Hungary.

Những ngày đầu đến trường

Tìm hiểu khái niệm về màu sắc, con số, chữ cái và hình học qua các trò chơi

Russian alphabet game

Practise the Russian alphabet, build words from letters.

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

Added to your cart.