Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

How does it work? - Turbojet

How does it work? - Turbojet

This animation demonstrates how a turbojet engine works.

Công nghệ

Từ khoá

gázturbina, động cơ máy bay phản lực, máy bay, nehézbombázó, Stratofortress, beömlőnyílás, tüzelőanyag befecskendezés, utánégető, turbinakerék, máy nén, đẩy, hatás-ellenhatás törvénye, Công nghệ, _javasolt

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Động cơ hơi nước của Watt (thế kỷ 18)

Động cơ hơi nước hoàn thiện bởi kỹ sư người Scotland James Watt đã tạo ra một cuộc cách mạng trong kỹ thuật.

Aerodynamic lift

Due to their asymmetrical profile of the wings, lift is produced while flying at a high speed.

Airbus A380 (2005)

The double-decked, wide-bodied passenger aircraft can carry more then 500 passengers.

B-2 Spirit (USA, 1989)

The B-2 Spirit heavy stealth bomber was deployed in the Balkan war, Afghanistan and Iraq.

Boeing 747 (1969)

The Jumbo Jet is one of the best known airliners.

Bombardier CRJ200 (1991)

The small passenger aircraft is designed for speed, convenience and economical operation.

Cối xay nước

Ngườii Trung Cổ sử dụng những máy móc chuyển năng lượng của dòng nước chảy thành các dạng năng lượng hữu ích.

Chengdu J-20 Mighty Dragon (China, 2017)

The Chengdu J-20, also known as Mighty Dragon, is a multiple function stealth fighter aircraft.

Concorde (1969)

The first supersonic passenger airliner entered service in 1976.

De Havilland DH-106 Comet 1 (1949)

The aircraft manufactured by the British de Haviland company was the world's first mass-produced commercial jetliner.

F-16 Fighting Falcon (USA, 1978)

The Fighting Falcon is the most successful aircraft in the category of multi-purpose fighters.

Ford Model T

The popular model of the American automobile factory was the first mass-produced car in the world.

Hero’s aeolipile

Hero of Alexandria is the inventor of the first steam engine, although he regarded it as an entertaining toy.

How does it work? - Impulse steam turbine

This animation demonstrates the structure and operation of impulse turbines.

MIG-31 (Soviet Union, 1982)

The Soviet-made twin-engine interceptor aircraft was first deployed in 1982.

U-2 ’Dragon Lady’ (USA, 1957)

The efficient reconnaissance aircraft has been used by the CIA since the Cold War.

Added to your cart.