Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

How does it work? – Tower crane

How does it work? – Tower crane

Tower cranes are machines used for lifting loads weighing up to several tonnes.

Công nghệ

Từ khoá

cần cẩu tháp, cần cẩu, thiết bị nâng, nâng chiều cao, đòn bẩy tối đa, khoang vận hành, dung tải, cần nhấc, cần trục, điều khiển taxi, Tháp, lắp ráp 1 cần trục, Công nghệ

Các mục liên quan

Typical flat in Hungary in the 1980s

Typical flats characterise the culture of the decade.

Clothing (Western Europe,1960s)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Construction of a panel building

Buildings constructed of prefabricated concrete blocks were widespread in the former Socialist countries.

Giàn khoan dầu

Một đường ống dài ở trung tâm tòa tháp đâm xuyên qua đáy đại dương cho đến khi nó chạm tới lớp chứa dầu.

How does it work? - Combine harvester

Combine harvesters are machines that harvest and thresh grain crops.

How does it work? - Lift

This animation demonstrates how lifts work.

Khu công nghiệp

Khu công nghiệp là nơi cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ cho các công ty.

Tháp Eiffel (Paris, 1889)

Tháp lưới sắt được dựng lên cho Hội chợ Thế giới năm 1889 và trở thành biểu tượng của thủ đô nước Pháp.

The chapel of Notre-Dame-du-Haut (1950, Ronchamp, France)

A pilgrimage chapel designed by the French architect Le Corbusier, one of the greatest architects of the 20th century.

Tall buildings

Tall buildings are mementoes of human history and technological development.

Added to your cart.