Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

How does it work - Refrigerator

How does it work - Refrigerator

This animation demonstrates how a refrigerator works.

Công nghệ

Từ khoá

tủ lạnh, Thiết bị gia đình, làm mát, giảm nhiệt, giải phóng nhiệt, máy nén, bình ngưng, môi chất lạnh, điện, nhiệt động lực học, Công nghệ, vật lý học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

How does it work? - Air conditioner

An air conditioner cools the air inside by drawing heat away and releasing it outside.

Đèn gia dụng

Hoạt họa này miêu tả đặc điểm của các loại đèn gia dụng, từ các bóng đèn truyền thống đến đèn LED.

Bay hơi và sôi

Khi một chất lỏng bay hơi và sôi thì điều gì diễn ra? Nhiệt độ sôi của một chất lỏng phụ thuộc vào điều gì?

Bóng đèn Edison

Nhà kỹ sư điện người Mỹ Edison đã phát minh ra bóng đèn sợi đốt vào năm 1879, và nó đã thay đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Electric surface transport

Trolleybuses and trams are environment-friendly means of public transport

How does it work? - Electric steam iron

This animation demonstrates how electric steam irons work.

How does it work? - LCD screens

A liquid-crystal display utilises the light modulating properties of liquid crystals.

How does it work? - Microwave oven

This animation demonstrates how microwave ovens work.

How does it work? - Mobile phone

This animation demonstrates how mobile phones work.

How does it work? - Vacuum cleaner

The vacuum cleaner creates a partial vacuum and sucks up dust with the help of the incoming high-pressure air.

How does it work? - Washing machine

This animation demonstrates how a washing machine works.

Nikola Tesla's laboratory (Shoreham, USA)

This physicist-inventor and electrical engineer who mainly dealt with electrotechnics was undoubtedly one of the most brilliant figures of the second...

Nóng chảy và đóng băng

Trong quá trình đóng băng, liên kết hydro được hình thành giữa các phân tử nước tạo thành cấu trúc tinh thể.

p-V-T diagram for ideal gases

The relationship between the pressure, volume and temperature of ideal gases is described by the gas laws.

Passive house

In a passive house a comfortable inner temperature can be ensured without the use of traditional heating and cooling systems.

Sự thay đổi trạng thái

Thay đổi trạng thái là khi một chất chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.

Seawater desalination

The desalination process produces drinking water from seawater.

Thermometers

There are various types of instruments used for measuring temperature.

Tầng ozone

Tầng ozone lọc bức xạ cực tím có hại từ Mặt Trời, do đó không thể thiếu đối với sự sống trên Trái Đất.

Ozone (O₃)

An allotrope of oxygen, consisting of 3 oxygen atoms.

Added to your cart.