Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

How does it work? - Lift

How does it work? - Lift

This animation demonstrates how lifts work.

Công nghệ

Từ khoá

nâng lên, thang máy vận chuyển hàng hóa, cabin nâng, cabin, sự cố khẩn cấp, nút gọi, đối trọng, thống đốc căng thẳng sheave, cẩu dây, thiết bị nâng, kiến trúc, Công nghệ, vật lý học

Các mục liên quan

Khu công nghiệp

Khu công nghiệp là nơi cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ cho các công ty.

Tháp Eiffel (Paris, 1889)

Tháp lưới sắt được dựng lên cho Hội chợ Thế giới năm 1889 và trở thành biểu tượng của thủ đô nước Pháp.

Burj Al Arab (Dubai, 1999)

Burj Al Arab, the world's only seven-star luxury hotel is located in the United Arab Emirates.

Modern office building

Saving energy and protecting the environment are important factors in the design of modern office buildings.

Tall buildings

Tall buildings are mementoes of human history and technological development.

Added to your cart.