Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

How does it work? - Impulse steam turbine

How does it work? - Impulse steam turbine

This animation demonstrates the structure and operation of impulse turbines.

Công nghệ

Từ khoá

tuabin hơi, động cơ nhiệt, trạm năng lượng, phòng tuabin, máy phát điện, nhiệt năng, hơi nước, Áp suất hơi, năng lượng, dòng điện, Cường độ dòng điện, điện lực, nhiệt động lực học, Công nghệ

Các mục liên quan

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

How does it work? - Turbojet

This animation demonstrates how a turbojet engine works.

Nhà máy điện địa nhiệt

Các trạm năng lượng địa nhiệt chuyển đổi năng lượng của nước nóng có áp suất cao đến từ các lớp sâu trong lòng Trái đất thành điện năng.

Bay hơi và sôi

Khi một chất lỏng bay hơi và sôi thì điều gì diễn ra? Nhiệt độ sôi của một chất lỏng phụ thuộc vào điều gì?

Cối xay gió

Các cơ cấu chuyển đổi năng lượng gió thành dạng năng lượng hữu ích đã được sử dụng từ thời Trung Đại.

Concorde (1969)

The first supersonic passenger airliner entered service in 1976.

F-16 Fighting Falcon (USA, 1978)

The Fighting Falcon is the most successful aircraft in the category of multi-purpose fighters.

Nhà máy điện hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân chuyển hóa năng lượng được giải phóng trong quá trình phân hạch thành điện năng.

Nhà máy điện sinh học

Khí sinh học có thể được sản xuất từ vật liệu hữu cơ (phân chuồng, chất thải thực vật, chất thải hữu cơ) bằng cách sử dụng vi khuẩn. Khí sinh học là hỗn hợp...

Nhà máy nhiệt điện (chạy bằng hydro cacbon)

Nhà máy nhiệt điện chuyển đổi năng lượng được giải phóng khi đốt nguyên liệu hóa thạch, hoặc tái tạo, thành điện.

Added to your cart.