Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

How does it work? - Computer tomography scanner

How does it work? - Computer tomography scanner

This animation demonstrates the structure and operation of CT scanners.

Công nghệ

Từ khoá

máy chụp cắt lớp vi tính, CT, tia X, X quang, hình ảnh, hình ảnh chụp cắt lớp, sự chuẩn đoán, dịch bệnh, chuẩn đoán, ống tia X, chùm tia X, cổng, nhẫn dò, phim X-Quang, máy tính xử lý dữ liệu, quá trình dữ liệu, máy vi tính, bác sĩ, sinh học, vật lý học, máy quét, trang thiết bị y tế, chữa bệnh, Công nghệ

Các mục liên quan

Độ trong suốt

Hình ảnh này giải thích độ trong suốt và độ mờ, nguyên lý của X-quang và tính chất hấp thụ ánh sáng của vật liệu.

Ambulance car

This animation demonstrates the most important equipment of ambulance cars.

Các loại sóng

Các loại sóng có vai trò cực kì quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

How does it work? - PET-CT

By positron emission tomography (PET), we can obtain visual information on our internal organs without making any surgical incisions.

Dụng cụ quang học

Ngày nay, rất nhiều thiết bị quang học đang được sử dụng, từ kính hiển vi đến kính thiên văn.

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

Daguerreotype

The first commercially successful technique of photography was invented by the French Louis Daguerre.

Added to your cart.