Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Hovercraft, SR.N4 Mk.III

Hovercraft, SR.N4 Mk.III

Hovercraft are capable of travelling at high speed above the surface of water.

Địa lý

Từ khoá

thủy phi cơ, vận chuyển nước, Đang chuyển hàng, tàu, đệm không khí, cánh quạt, vận chuyển, môn địa lý

Các mục liên quan

Lực nâng khí động học

Do cánh máy bay có hình dạng không đối xứng, lực nâng được tạo ra khi bay ở tốc độ cao.

Port

Ports must provide necessary infrastructure and services for industry and marine transport.

Titanic (1912)

RMS Titanic was the largest passenger ship at the beginning of the 20th century.

Junkers G 24 floatplane

A floatplane (sometimes called hydroplane) is an aircraft capable of taking off not only dry land, but water too.

USS Tarawa LHA-1 (1976)

From the 1940s, the increasingly large aircraft carriers became the masters of the oceans.

USS Ohio (US, 1979)

Nuclear propulsion was first used by the US Navy for powering submarines in the mid-20th century.

Added to your cart.