Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Hoạt động núi lửa

Hoạt động núi lửa

Hoạt ảnh mô phỏng các loại phun trào núi lửa khác nhau.

Địa lý

Từ khoá

núi lửa, hoạt động magma, sự phun trào núi lửa, hoạt động núi lửa, mắc ma, hoạt động sau núi lửa, buồng magma, kiến tạo địa tầng, động đất, dung nham, sự hình thành núi, Núi Vesuvius, Thiên nhiên, môn địa lý, mảng kiến ​​tạo, vỏ Trái đất, thảm họa

Các mục liên quan

Các điểm nóng

Điểm nóng là khu vực thuộc lớp vỏ Trái Đất, nơi mắc ma thường dâng lên trên bề mặt và gây ra hoạt động núi lửa.

Geyser

A geyser is a spring characterised by intermittent discharge of water and steam.

Sự hình thành của núi lửa tầng

Núi lửa tầng bao gồm các lớp tro núi lửa, mảnh vụn núi lửa và dung nham.

Địa hình của Trái Đất

Video mô phỏng về những dãy núi, đồng bằng, con sông, hồ, và hoang mạt lớn nhất trên Trái Đất.

Động đất

Động đất là một trong những hiện tượng thiên nhiên gây tàn phá nhiều nhất.

Các mảng kiến tạo

Các mảng kiến tạo có thể di chuyển và tương tác lẫn nhau.

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Faulting (basic)

Vertical forces can break up layers of rock into fault blocks, which then move vertically along the fracture planes.

Folding (basic)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Folding (intermediate)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Miệng phun thủy nhiệt trong biển sâu

Miệng phun thủy nhiệt là một khe nứt của bề mặt hành tinh mà qua đó, nước do địa nhiệt làm nóng phun lên.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

Tornadoes

Short-lived but extremely powerful tornadoes can cause a great deal of damage.

Tsunami

Tsunami waves are very high waves of immense destructive power.

Chu Trình Cacbon

Trong suốt quá trình quang hợp Cacbon liên kết trong các chất hữu cơ, trong khi thở, và nó được giải phóng vào khí quyển.

Hiệu ứng nhà kính

Các hoạt động của con người làm tăng hiệu ứng nhà kính và dẫn tới sự nóng lên toàn cầu.

Terms of physical geography

This animation demonstrates the most important relief features, surface waters and their relevant symbols.

Trái Đất

Trái Đất là một hành tinh có nhiều đá với lớp vỏ rắn và có khí ôxy trong khí quyển.

Added to your cart.