Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Historical topography (notable personalities, universal history)

Historical topography (notable personalities, universal history)

Find present-day countries related to notable historical personalities.

Lịch sử

Từ khoá

địa hình lịch sử, địa hình, lịch sử, người nổi tiếng, ai là ai, người, nhan cách, người đáng chú ý, bản đồ trống, bài tập, quốc gia

Các mục liên quan

Byzantine Emperor (6th century)

The Byzantine Emperor was the head of the Byzantine Empire, the direct continuation of the Roman Empire.

Các quốc gia trên thế giới

Tìm hiểu về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia trên thế giới qua các bài tập với ba cấp độ khó.

Historical topography (battles, Hungarian history)

Place the sites of notable battles in Hungarian history on a blank map.

Historical topography (battles, universal history)

Place the sites of notable battles in history on a blank map.

Historical topography (locations, Carpathian basin)

Find notable locations of the Carpathian Basin on a map.

Historical topography (notable personalities, Hungarian history)

Find places related to notable personalities or events of Hungarian history on the map.

Historical topography (places)

Find notable historical places on a blank map.

Louis XIV (the Sun King)

The French monarch got his epithet because of his opulent and extravagant lifestyle.

Medieval Chinese Emperor

The Emperor of the vast Far-Eastern empire was the lord of life and death.

Palace of Charlemagne (Aachen 9th century)

The palace of Charlemagne was not only the centre of his empire, but also a centre of culture.

Timeline spiral

Place historical events on the time spiral.

Tutankhamun’s tomb (14th century BC)

One of the greatest archaeological finds of the 20th century was the tomb of the Egyptian pharaoh.

Xưởng của Galileo Galile

Các thành tựu khoa học của Galileo Galilei đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của vật lý và thiên văn học.

Added to your cart.