Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Historical topography (historic landmarks)

Historical topography (historic landmarks)

Find historic landmarks on a blank map.

Lịch sử

Từ khoá

địa hình, những trận chiến, trận chiến, tượng đài, chiến tranh, bản đồ trống, bản đồ, bản đồ thế giới, bài tập, Quả địa cầu, bộ sưu tập, game, tòa nhà, lứa tuổi, quốc gia, kiến thức bản đồ, Trái đất, countries, biên giới, lịch sử

Các mục liên quan

Acropolis (Athens, 5th century BC)

The world's most famous citadel, the Acropolis of Athens was built in the 5th century BC, during the Age of Pericles.

Các quốc gia châu Phi

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Phi thông qua các bài tập ở ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia trên thế giới

Tìm hiểu về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia trên thế giới qua các bài tập với ba cấp độ khó.

Colosseum (Rome, thế kỷ thứ 1)

Đấu trường hùng vĩ và nổi tiếng nhất của Rome đã được xây dựng vào thế kỷ 1.

Historical topography (battles, Hungarian history)

Place the sites of notable battles in Hungarian history on a blank map.

Historical topography (battles, universal history)

Place the sites of notable battles in history on a blank map.

Historical topography (locations, Carpathian basin)

Find notable locations of the Carpathian Basin on a map.

Historical topography (notable personalities, Hungarian history)

Find places related to notable personalities or events of Hungarian history on the map.

Historical topography (notable personalities, universal history)

Find present-day countries related to notable historical personalities.

Historical topography (places)

Find notable historical places on a blank map.

Kênh đào Suez

Kênh đào Suez là thủy lộ nhân tạo nối giữa Biển Đỏ và Địa Trung Hải.

Legendary buildings

A selection of legendary buildings from the history of civilisation.

Machu Picchu (15th century)

The ancient Inca city, located in present-day Peru, is a World Heritage Site.

Stonehenge (Great Britain, Bronze Age)

The world famous monument in England still poses mysteries for archaeologist.

Tenochtitlan (15th century)

The magnificent capital of the Aztec Empire astonished even the Spanish Conquistadors.

Timeline spiral

Place historical events on the time spiral.

Vạn Lý Trường Thành

Là một dãy các thành lũy được xây dựng để ngăn sự xâm lược của các bộ tộc du mục phía Bắc.

Added to your cart.