Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Hiệu ứng nhà kính

Các hoạt động của con người làm tăng hiệu ứng nhà kính và dẫn tới sự nóng lên toàn cầu.

Địa lý

Từ khoá

hiệu ứng nhà kính, sự ấm lên toàn cầu, khí hậu thay đổi, sa mạc hóa, mực nước biển dâng, hấp thụ nhiệt, phản ánh, bức xạ đến, bức xạ phát ra, cá loại khí trong khí quyển, khí gây hiệu ứng nhà kính, cacon dioxit, mêtan, ni-tơ ô-xít, hơi nước, nông nghiệp, công nghiệp, vận chuyển, hoạt động con người, khí quyển, không khí, Trái đất, mực nước biển, Mặt Trời, đám mây, giải quyết, chất thải, sông băng, xã hội, Thiên nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Ô nhiễm không khí

Hình ảnh này thể hiện những nguồn gây ô nhiễm không khí chính: các khu nông nghiệp, công nghiệp, và khu dân cư.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Giàn khoan dầu

Một đường ống dài ở trung tâm tòa tháp đâm xuyên qua đáy đại dương cho đến khi nó chạm tới lớp chứa dầu.

Ô nhiễm

Ô nhiễm là tác động tiêu cực từ hoạt động của con người đến môi trường tự nhiên.

Ô nhiễm nước

Các nguồn gây ô nhiễm nước chính là các vùng công nghiệp, nông nghiệp, và đô thị.

Các điểm nóng

Điểm nóng là khu vực thuộc lớp vỏ Trái Đất, nơi mắc ma thường dâng lên trên bề mặt và gây ra hoạt động núi lửa.

Environmentally friendly vehicles

Combining a conventional internal combustion engine propulsion system with an electric propulsion system reduces emission.

Frông nóng, frông lạnh

Frông nóng và lạnh được hình thành khi khối không khí lạnh và nóng gặp nhau.

Nhà không thải khí cacbon dioxit

Thiết kế và cấu trúc của những ngôi nhà hiện đại đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.

Passive house

In a passive house a comfortable inner temperature can be ensured without the use of traditional heating and cooling systems.

Quang hợp (cơ bản)

Cây xanh có khả năng chuyển đổi các chất vô cơ (cacbon dioxit và nước) thành đường hữu cơ.

Sự đổi mùa (trung cấp)

Do trục nghiêng của Trái đất, góc chiếu của các tia sáng của Mặt trời ở các vĩ độ thay đổi liên tục trong năm.

Tropical cyclones

Cyclones are large air masses with winds spiralling inwards around a low-pressure centre, and carry clouds and precipitation.

Tầng ozone

Tầng ozone lọc bức xạ cực tím có hại từ Mặt Trời, do đó không thể thiếu đối với sự sống trên Trái Đất.

Quang hợp

Thực vật có khả năng tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (carbon dioxide và nước).

Added to your cart.