Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Hero’s aeolipile

Hero’s aeolipile

Hero of Alexandria is the inventor of the first steam engine, although he regarded it as an entertaining toy.

Công nghệ

Từ khoá

động cơ của Hero, aeolipile, cổ xưa, máy hơi nước, tuabin, nước sôi, hơi đầu vào, hơi nước chảy ra, công việc, người phát minh, nhà khoa học, sự phát minh, lịch sử, Công nghệ

Các mục liên quan

Động cơ hơi nước của Watt (thế kỷ 18)

Động cơ hơi nước hoàn thiện bởi kỹ sư người Scotland James Watt đã tạo ra một cuộc cách mạng trong kỹ thuật.

Bay hơi và sôi

Khi một chất lỏng bay hơi và sôi thì điều gì diễn ra? Nhiệt độ sôi của một chất lỏng phụ thuộc vào điều gì?

Cối xay gió

Các cơ cấu chuyển đổi năng lượng gió thành dạng năng lượng hữu ích đã được sử dụng từ thời Trung Đại.

Cối xay nước

Ngườii Trung Cổ sử dụng những máy móc chuyển năng lượng của dòng nước chảy thành các dạng năng lượng hữu ích.

Euclid of Alexandria

The Ancient Greek scientist, Euclid of Alexandria, is often referred to as the 'father of geometry'.

Ford Model T

The popular model of the American automobile factory was the first mass-produced car in the world.

How does it work? - Turbojet

This animation demonstrates how a turbojet engine works.

Động cơ diesel

Kĩ sư người Đức Rudolf Diesel đã sáng chế ra động cơ diesel vào năm 1893.

Động cơ hai kỳ

Động cơ hai kỳ là một loại động cơ đốt trong với mỗi chu kỳ chỉ có hai kỳ.

Động cơ Otto bốn kỳ

Hình ảnh này mô tả loại động cơ được sử dụng phổ biến nhất trong xe hơi.

Động cơ Stirling - động cơ khí nóng

Động cơ Stirling còn được gọi là động cơ đốt ngoài. Khác với động cơ đốt trong (như động cơ Otto), quá trình đốt của động cơ diễn ra bên ngoài xilanh.

Động cơ Wankel

Một loại động cơ quay có hiệu suất cao.

Archimedes’ screw (3rd century BC)

The screw pump commonly attributed to Archimedes made irrigation much more effective

Những phát minh quân sự của Ác-si-mét (thế kỷ thứ 3 TCN)

Là một trong những học giả Hy Lạp lỗi lạc nhất thời kỳ cổ đại, Ác-si-mét còn nổi tiếng với những phát minh quân sự của mình.

BR Standard Class 3 2-6-2T steam locomotive

A type of steam locomotives used by British Railways were manufactured in the 1950s.

Lake steamer (1846)

The first paddle steamer in Hungary entered service in 1846.

Máy tuốt lúa (thế kỷ 19)

Máy tuốt lúa được sử dụng để tách phần hạt khỏi cây lúa.

North River Steamboat (Clermont) (1807)

Robert Fulton American engineer created the first operational steam-powered ship.

Stephenson’s Rocket (1829)

The English engineer George Stephenson’s locomotive was built for a competition of locomotives in 1829.

Added to your cart.