Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Hệ toạ độ địa lý (cơ bản)

Hệ toạ độ địa lý (cơ bản)

Hệ các vòng tròn vĩ độ và kinh độ trên địa cầu cho phép định vị chính xác và cụ thể mọi vị trí trên Trái Đất.

Địa lý

Từ khoá

tọa độ địa lý, đường vĩ độ, kinh độ, Bắc bán cầu, Nam bán cầu, tây bán cầu, đông bán cầu, đường chính vĩ độ, Ngày Quốc Tế, Vòng Bắc Cực, Chí tuyến Bắc, Đường xích đạo, Vùng nhiệt đới của Ma Kết, Vòng Nam Cực, Trái đất, môn địa lý

Các mục liên quan

Hệ tọa độ địa lý

Hệ tọa độ địa lý cho phép xác định chính xác mọi vị trí trên Trái Đất.

Múi giờ

Trái Đất được chia thành 24 múi giờ. Giờ chuẩn là giờ được sử dụng trong các múi giờ đó.

Navigational instruments of the past

Several ingenious instruments have been invented over the centuries to help in navigating the seas.

The science of Santa Claus

Every year, Santa Claus brings gifts to nearly 600 million children on Christmas Eve. Let's see what physical facts make his job harder.

Trái Đất

Trái Đất là một hành tinh có nhiều đá với lớp vỏ rắn và có khí ôxy trong khí quyển.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Những cuộc phát kiến địa lí (thế kỷ 15–17)

Những cuộc phát kiến địa lí huyền thoại vào đầu thời kỳ Hiện đại không chỉ lập lại bản đồ mà còn có những tác động thật sự đa dạng.

Satellite navigation, GPS

The Global Positioning System consists of 24 satellites but only 4 have to be visible for positioning.

Added to your cart.