Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Hệ tọa độ địa lý

Hệ tọa độ địa lý

Hệ tọa độ địa lý cho phép xác định chính xác mọi vị trí trên Trái Đất.

Địa lý

Từ khoá

tọa độ địa lý, đường vĩ độ, kinh độ, Bắc bán cầu, Nam bán cầu, Trái đất, tây bán cầu, đông bán cầu, đường chính vĩ độ, Ngày Quốc Tế, Vòng Bắc Cực, Chí tuyến Bắc, Đường xích đạo, Vùng nhiệt đới của Ma Kết, Vòng Nam Cực, hệ tọa độ, môn địa lý

Các mục liên quan

Múi giờ

Trái Đất được chia thành 24 múi giờ. Giờ chuẩn là giờ được sử dụng trong các múi giờ đó.

Trái Đất

Trái Đất là một hành tinh có nhiều đá với lớp vỏ rắn và có khí ôxy trong khí quyển.

Đường đi của Mặt Trời trên các vĩ tuyến chính

Chuyển động biểu kiến của Mặt trời được tạo ra bởi sự quay quanh trục của Trái Đất.

Altitudinal zonation

In mountainous areas the climate, soil properties, the flora and fauna change depending on elevation.

Các vùng khí hậu

Trái đất được chia thành các khu vực địa lý và vùng khí hậu và điều này dẫn đến sự phân đới thực vật.

Change of seasons (basic)

Due to the Earth´s tilted axis, the angle of the Sun's rays at given latitudes is continuously changing during the year.

Forms of government and official state languages

The animation shows the forms of government and official languages of the world´s countries.

Sự đổi mùa (trung cấp)

Do trục nghiêng của Trái đất, góc chiếu của các tia sáng của Mặt trời ở các vĩ độ thay đổi liên tục trong năm.

Satellite navigation, GPS

The Global Positioning System consists of 24 satellites but only 4 have to be visible for positioning.

Terms of physical geography

This animation demonstrates the most important relief features, surface waters and their relevant symbols.

Cấu trúc của Trái đất (cơ bản)

Trái đất bao gồm nhiều lớp hình cầu.

Cấu trúc của Trái Đất (Trung Cấp)

Trái đất bao gồm nhiều lớp hình cầu.

Những cuộc phát kiến địa lí (thế kỷ 15–17)

Những cuộc phát kiến địa lí huyền thoại vào đầu thời kỳ Hiện đại không chỉ lập lại bản đồ mà còn có những tác động thật sự đa dạng.

Hệ toạ độ địa lý (cơ bản)

Hệ các vòng tròn vĩ độ và kinh độ trên địa cầu cho phép định vị chính xác và cụ thể mọi vị trí trên Trái Đất.

Added to your cart.