Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Hệ thực vật và động vật kỷ Permi

Hệ thực vật và động vật kỷ Permi

Hình ảnh 3D này mô tả hệ thực vật và động vật của thời kỳ cuối cùng của kỷ Đại Cổ Sinh.

Sinh học

Từ khoá

lịch sử của Trái đất, kỷ nguyên đại chất, Thời kỳ Permi, hóa thạch, hóa thạch sống, tuyệt chủng, sinh vật thời tiền sử, Gorgonopsia, Dicynodontia, Diplocaulus, Dimetrodon, Bjuvia, Cây bạch quả, sigillaria, Walchia, Glossopteris, gingko, pterflowerperm, Thời đại Palaeozoic, Orthacanthus, bò sát, bò sát thời tiền sử, ngà, con mồi, thực vật hạt trần, sinh học, vertebrate, thực vật, hệ thực vật và động vật, hệ động vật, hệ thực vật, động vật Cung thú, Araucaria

Các mục liên quan

Carboniferous flora and fauna

This animation presents some animals and plants that lived between the Devonian and Permian periods (358–299 million years ago).

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Ốc anh vũ

Là nhóm đã tuyệt chủng thuộc lớp Cephalopoda với bộ xương ngoài rắn chắc. Chúng là những hóa thạch cung cấp nhiều thông tin tuyệt vời.

Monsters of the Palaeozoic: sea scorpions

Eurypterids are an extinct group of Palaeozoic aquatic arthropods.

Thông Scotland

Một trong những loài cây phổ biến nhất của họ cây Thông, là loài bản địa ở Lục địa Á-Âu.

Vòng đời của rêu và dương xỉ

Hình ảnh này so sánh vòng đời của rêu và dương xỉ, giúp bạn hiểu được tổng quan vòng đời của thực vật.

Ichthyosaur

Fish-like marine dinosaurs which resembled dolphins; a good example of convergent evolution.

Ichthyostega

A prehistoric amphibian and an early representative of the Tetrapods, which became extinct 360 million years ago.

Trilobites

The ancestors of Arachnida and Crustacea belonged to the class Trilobita.

Khủng long Apatosaurus

Loài khủng long ăn cỏ, cổ dài với thân hình to lớn.

Added to your cart.