Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Hang động Thời kỳ đồ đá cũ

Hang động Thời kỳ đồ đá cũ

Những nơi ở đầu tiên trong lịch sử loài người cung cấp rất nhiều thông tin về lối sống của tổ tiên chúng ta.

Lịch sử

Từ khoá

tiền sử, người tiền sử, hang động, bản vẽ hang động, Altamira, Lascaux, khảo cổ học, bầy, cộng đồng, nơi cư trú, kẽ hở tự nhiên, trú ngụ, túp lều, nhân chủng học, cho ăn, ngọn lửa, đốt lửa, sử dụng công cụ, kiểm soát lửa, chế tạo dụng cụ, lịch sử, phong cách sống, Quan hệ huyết thống, thiết bị, nhân loại

Các mục liên quan

From the Stone Age to the Iron Age

This animation demonstrates the development of the axe throughout archaeological periods.

Homo erectus (người đứng thẳng)

"Người đứng thẳng" sử dụng các công cụ và có thể nhóm lửa.

Hunebeds

These special dolmens located in present-day Netherlands were built about 5,000 years ago.

Khu dân cư Thời Kỳ Đồ Đá Mới

Nhờ những tiến bộ mang tính cách mạng trong Thời Kỳ Đồ Đá Mới, các cộng đồng định cư đã thiết lập những khu định cư lâu dài đầu tiên.

Megalithic cultures in Europe

Structures consisting of enormous stone blocks, dating back thousands of years, are monuments of megalithic cultures.

Sự tiến hóa của loài người

Phần não và hộp sọ đã trải qua những biến đổi quan trọng trong quá trình tiến hóa của loài người.

Sự trãi rộng của Người Tinh Khôn trên Trái đất.

"Người tinh khôn" có nguồn gốc từ Châu Phi và phân tán ra hầu khắp các châu lục.

The Cave of Altamira

The world-famous limestone cave with its amazing cave paintings is one of the most important archaeological sites of Palaeolithic art.

Venus figurines

These Palaeolithic statuettes probably symbolise fertility and prosperity.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Sabre-toothed cat

Large, extinct species of cats named after the shape of their large canine teeth.

Voi ma mút

Động vật bộ vòi đã tuyệt chủng có liên quan mật thiết với loài voi ngày nay, thường bị người tiền sử săn bắt.

Archaeological excavation (pit house)

Large construction sites provide archaeologists searching for artefacts with a great deal of work.

Ötzi, the Iceman

The mummified body of a man who probably lived in the Chalcolithic period, was found in one of the glaciers of the Alps.

Timeline spiral

Place historical events on the time spiral.

Typical dwelling types

Every era and every culture has specific residential buildings.

Added to your cart.