Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Hải lưu

Hải lưu

Băng chuyền đại dương là hệ thống hải lưu trên toàn cầu có ảnh hưởng lớn tới khí hậu của Trái Đất.

Địa lý

Từ khoá

dòng chảy đại dương, Thế giới đại dương, biển, đại dương, băng tải toàn cầu, , gió, hoàn lưu khí quyển, Hiệu ứng Coriolis, lưu lượng, chảy ra, gió cực, gió westerlies, gió thương mại, độ mặn, tỉ trọng, thủy quyển, lạnh, ấm áp, nhiệt độ, vòng tuần hoàn nước, khí hậu, Thiên nhiên, môi trường tự nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Hiện tượng El Niño

Một mô hình khí hậu định kỳ xảy ra trên khắp khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới cứ năm năm một lần.

Hoàn lưu khí quyển

Sự chênh lệch về nhiệt độ giữa vùng cực và vùng xích đạo gây ra hoàn lưu khí quyển, chịu sự ảnh hưởng của một số yếu tố, trong đó có sự quay của Trái Đất.

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

Biển định hình bề mặt Trái Đất như thế nào?

Nước biển, là một ngoại lực, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bờ biển.

Các loại sóng

Các loại sóng có vai trò cực kì quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Các tầng đại dương

Tính chất vật lý, cũng như hệ thực vật và động vật của đại dương thay đổi theo độ sâu.

Các tầng rừng

Các tầng rừng của những loại rừng khác nhau có thể khác nhau.

Các vùng khí hậu

Trái đất được chia thành các khu vực địa lý và vùng khí hậu và điều này dẫn đến sự phân đới thực vật.

Châu lục và đại dương

Các vùng đất khô ráo trên bề mặt Trái Đất được chia thành các châu lục được ngăn cách bởi các đại dương.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Icebergs

Icebergs are blocks of frozen freshwater floating in the sea.

Local winds

The most important types of local winds are the sea-land breeze, the mountain-valley breeze as well as the downslope winds.

Navigational instruments of the past

Several ingenious instruments have been invented over the centuries to help in navigating the seas.

Nhà máy điện thủy triều

Các nhà máy điện thủy triều sử dụng sự biến động hàng ngày của mực nước để sản xuất điện.

Nhạn biển Bắc Cực

Loài nhạn biển Bắc Cực nổi tiếng với đường bay di cư rất dài: chúng bay từ Bắc Cực đến Nam Cực rồi quay trở lại hàng năm.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Seas and bays

This animation demonstrates the most important seas and bays.

Seawater desalination

The desalination process produces drinking water from seawater.

Thủy triều

Sự lên xuống của mực nước biển do trọng lực của Mặt trăng gây ra.

The first voyage of James Cook

James Cook's legendary journey around the world proved to be enormously valuable for science.

Tsunami

Tsunami waves are very high waves of immense destructive power.

Vòng tuần hoàn của nước (trung cấp)

Nước trên Trái đất thay đổi trạng thái liên tục. Vòng tuần hoàn của nước bao gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan chảy và đóng băng.

Water (H₂O)

Water is a very stable compound of hydrogen and oxygen, vital for all known forms of life. In nature it occurs in liquid, solid and gaseous state.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Added to your cart.