Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Grouping of solids 1

Grouping of solids 1

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Toán học

Từ khoá

nhóm chất rắn, quả cầu, giống hình nón, hình trụ, kim tự tháp, hình khối, khối lập phương, lăng trụ thẳng, hình hộp chữ nhật, hình tam giác, chất rắn, bộ, toán học

Các mục liên quan

Phân loại hình khối

Hoạt họa này thể hiện các nhóm hình khối khác nhau qua các ví dụ.

Đường conic

Đường conic là một đường cong trên một mặt phẳng được tạo ra khi một hình nón tròn đứng bị cắt bởi một mặt phẳng.

3D shadow puzzle

This exciting and colourful game is designed to develop spatial perception. You can check your solutions using isometric views.

Császár polyhedron

The Császár polyhedron is a nonconvex polyhedron with 14 triangular faces.

Conic solids

This animation demonstrates various types of cones and pyramids.

Cube

This animation demonstrates the components (vertices, edges, diagonals and faces) of the cube, one of the Platonic solids.

Cuboid

A cuboid is a polyhedron with six rectangular faces.

Euler's polyhedron formula

The theorem formulated by Leonhard Euler describes one of the basic properties of convex polyhedra.

Grouping of solids 2

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 3

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 4

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Hình cầu

Một hình cầu là tập hợp các điểm có cùng một khoảng cách đến một điểm nhất định trong không gian.

Hình chóp tứ giác đều

Hình chóp tứ giác đều là hình chóp có đáy là hình vuông, các mặt bên là tam giác cân.

Hình trụ

Hình ảnh này minh họa các khối hình trụ khác nhau cũng như các mặt bên của chúng.

Khối đa diện đều Platon

Hình ảnh này minh họa năm khối ba chiều đều (hoặc khối Platon), khối phổ biến nhất là khối lập phương.

Khối tròn xoay

Xoay một hình dạng hình học quanh trục là một đường thẳng trong mặt phẳng hình học của nó ta được một khối tròn xoay.

Lăng trụ

Hoạt cảnh mô tả vài dạng lăng trụ, từ loại chung nhất đến chuyên biệt.

Non-orientable surfaces

The Möbius strip and the Klein bottle are special two-dimensional surfaces with only one side.

Optical illusion

The information gathered by the eye is misinterpreted by the brain.

Ratio of volumes of similar solids

This 3D scene explains the correlation between the ratio of similarity and the ratio of volume of geometric solids.

Szilassi polyhedron

This special concave polyhedron was named after a Hungarian mathematician.

Solids of revolution (rectangle)

Rotating a rectangle around its axes of symmetry or around its sides results in solids of revolution.

Sophie´s desk

A game about the different views of complex objects.

Thể tích hình tứ diện

Để tính thể tích của hình tứ diện, chúng ta bắt đầu bằng cách tính thể tích của một hình lăng trụ.

Added to your cart.