Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Greek and Macedonian phalanx formation

Greek and Macedonian phalanx formation

The phalanx formation was a military formation of the Greek heavy infantry.

Lịch sử

Từ khoá

phalanx, vũ khí hạng nặng, chiến tranh, hoplite, Đế quốc Macedonia, tiếng Hy Lạp, Tiếng Slovak, vũ khí, Philippos, lính, giáo, doru, trận chiến, chiến thuật, bộ binh, lệnh chiến đấu, thanh kiếm, cái khiên, áo giáp, quân đội, Hellas, áo ngực, chiến đấu tầm gần, mũ bảo hiểm, cổ xưa

Các mục liên quan

Battle of Issus (333 BC)

The battle ended with the overwhelming victory of the Macedonian army over the Persian army led by Darius III.

Battle of Marathon (490 BC)

The marathon running event was instituted in commemoration of the run of a Greek soldier after the Battle of Marathon, fought between the Athenian and the...

Battle of Salamis (480 BC)

The Greek fleet owed their success to their good tactics and their fast and easily manoeuvrable ships.

Battle of Thermopylae (480 BC)

The battle of the Greek-Persian War became famous for the heroic sacrifice of the Spartan soldiers.

Bireme (thuyền chiến hai tầng chèo cổ đại)

Bireme là một loại thuyền chiến thời cổ đại có mũi thuyền nhọn và hai tầng mái chèo, được rất nhiều quân đội sử dụng.

Những phát minh quân sự của Ác-si-mét (thế kỷ thứ 3 TCN)

Là một trong những học giả Hy Lạp lỗi lạc nhất thời kỳ cổ đại, Ác-si-mét còn nổi tiếng với những phát minh quân sự của mình.

Roman soldier (1st century BC)

Mercenaries of the ancient Roman army were well-trained and well equipped with the most up-to-date weapons.

The Battle of Gaugamela (331 BC)

The battle, that is considered to be a tactical masterpiece, meant a decisive victory for Alexander the Great against Persia.

The Macedonian Empire

The legendary ruler and military leader, Alexander the Great, established a vast empire.

Trojan horse

According to Homer’s epic, Odysseus’ Stratagem caused the loss of Troy.

Added to your cart.