Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Góc nghiêng giữa đường thẳng và mặt phẳng

Góc nghiêng giữa đường thẳng và mặt phẳng

Hình ảnh này thể hiện góc nghiêng giữa đường thẳng và mặt phẳng ở những vị trí khác nhau.

Toán học

Từ khoá

yếu tố không gian, đường giao nhau, đường xiên, Góc nghiêng, máy bay

Các mục liên quan

Biến đổi hình học - Phép đối xứng

Hình ảnh trên mô tả phép đối xứng hình học, một trong những biến đổi hình học trong cả mặt phẳng và không gian.

Geometric transformations – rotation

This animation demonstrates geometric rotation, a type of geometric transformation both in plane and space.

Added to your cart.